20 juli 2020

Begin juni 2020 heeft Staatsecretaris Vijlbrief aangegeven dat het Kabinet de renteaftrek voor bedrijven verder wil gaan beperken. Het gaat hier met name om bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. De rente op vreemd vermogen – zoals bijvoorbeeld een bankfinanciering – is namelijk (in beginsel) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Generieke renteaftrekbeperking

Binnen de vennootschapsbelasting kennen wij sinds 1 januari 2019 een generieke rente aftrekbeperking. Op dit moment is het saldo aan renten aftrekbaar tot € 1.000.000 dan wel 30% van de gecorrigeerde winst (EBITDA). U kiest hierbij de hoogste uitkomst. U leest het inderdaad goed: “het saldo aan renten”. Het gaat dus over de rentelasten minus de rentebaten. De gecorrigeerde winst wordt naar fiscale maatstaven bepaald.

Minder winst = minder renteaftrek

Het is belangrijk om te realiseren dat hoe minder winst gemaakt wordt, hoe minder renteaftrek genoten kan worden. Wij zullen de huidige regeling verduidelijken met een voorbeeld:

In dit voorbeeld heeft uw BV in 2019 per saldo € 1.500.000 aan rentelasten heeft betaald.

  • Stel dat gecorrigeerde winst (EBITDA) in 2019 € 4.000.000 bedraagt. In dat geval is € 1.200.000 (30% x € 4.000.000) van de rentelast aftrekbaar. Een bedrag van € 300.000 (€ 1.500.000 minus € 1.200.000) is niet aftrekbaar.
  • Stel echter dat gecorrigeerde winst (EBITDA) in 2019 € 2.000.000 bedraagt. In dat geval is slechts € 1.000.000 van de rentelast aftrekbaar. Hierdoor is dus een bedrag van € 500.000 (€ 1.500.000 minus € 1.000.000) aan rente niet aftrekbaar.

U ziet dus dat er minder renteaftrek mogelijk is als het slechter met het bedrijf gaat. Dit terwijl deze bedrijven mogelijk renteaftrek harder nodig hebben dan ooit tevoren.

Wat nu?

Naar onze mening is het tijdstip voor verdere inperkingen van renteaftrek ongunstig. Immers zullen de gevolgen van de coronacrisis nog lang voelbaar zijn. In onze opinie hebben juist de bedrijven na de coronacrisis deze renteaftrek (mogelijk) nodig.

De Staatssecretaris komt deze zomer nog met een voorstel om de generieke renteaftrekbeperking verder te beperken. Het is nog even afwachten hoe de beperking er concreet uit zal zien. Het is daarbij de vraag of bijvoorbeeld ook het MKB last zal gaan krijgen van de renteaftrekbeperking. De professionals van Van Ree Finance Consultants houden daarom de ontwikkelingen voor u in de gaten!

mr. J. (Johan) de Bruin AA RB
Belastingadviseur