8 juni 2022

Bijtelling automotive branche

Bent u ondernemer in de automotive? En hebt u personeel in dienst? Dan is deze blog interessant voor u. U kent het vast wel, bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. De kans is groot dat de medewerkers weleens een auto van de zaak mee naar huis nemen. En dat mag natuurlijk. Maar zijn u en uw medewerker op de hoogte van de fiscale spelregels? Voor de automotive zijn hier namelijk specifieke afspraken voor.

Bijtelling privé gebruik

Als een werknemer privé gebruik mag maken van een auto van de zaak, heeft de werknemer privé een voordeel. Voor werknemers is dit loon in natura, waar belasting over betaald moet worden. Behalve wanneer met de auto op jaarbasis maximaal 500 kilometer privé wordt gereden. Op basis van de cataloguswaarde van de betreffende auto wordt er een bedrag bij het loon gerekend. Hierover wordt belasting betaald. Tot zover neem ik aan dat het allemaal redelijk bekend is.

Medewerkers automotive branche

Maar dan het punt waar het mij om te doen is in deze blog. De medewerker die geen vaste auto heeft, maar verschillende auto’s mee naar huis neemt. Dat zien we veel in de automotive-branche. Dit herkent u ook vast wel. En hoe past u dan op de juiste wijze de bijtelling toe? Laat u niet verrassen! Zorg voor een goede administratie. De werkgever moet ervoor zorgen dat uit zijn administratie voor elke werknemer per dag blijkt op welke auto de grondslag voor de bijtelling is gebaseerd. Het is anders moeilijk vast te stellen wanneer welke auto precies privé wordt gebruikt. De bijtelling privégebruik auto per dag is 1/365 van de bijtelling privégebruik auto op kalenderjaarbasis. Is sprake is van een vaste auto, dan hoeft de werkgever de bijtelling niet elke dag te bepalen.

Voorbeeld*

 

Loontijdvak juni Auto Waarde auto Grondslag Bijtelling
1 t/m 5 juni Auto 1 € 30.000 5/365 x 22% x € 30.000 € 90,41
6 t/m 25 juni Auto 2 € 20.000 20/365 x 22% x € 20.000 € 241,09
26 juni Auto 3 € 35.000 1/365 x 22% x € 35.000 € 3,83
27 t/m 30 juni Auto 4 € 40.000 4/365 x 22% x € 40.000 € 96,43
TOTAAL € 431,76

*voorbeeld ontleend aan de Handreiking privégebruik auto

Tip: Zorg voor een goed systeem waarbij een en ander ook daadwerkelijk goed wordt geregistreerd. Dit voorkomt vervelende consequenties.

Bewijslast automotive werkgever

De werkgever heeft hierin een zware bewijslast. Er moet regelmatig gecontroleerd worden welke auto’s op dat moment niet aanwezig zijn en met wie die auto dan mee is. Als de werkgever een en ander niet goed bijhoudt, kan dit vervelende consequenties hebben. Misschien denkt u wel: “Ach, dat passen wij op een praktische wijze toe en ik vind het wel prima.” Het is echter vervelender wanneer de Belastingdienst achteraf verhaal komt halen. In ons voorbeeld zal de Belastingdienst dan een bijtelling van € 723,29 (op jaarbasis € 8.679,48) berekenen. Namelijk de hele maand de duurste auto. Het verschil bedraagt dan € 3.498,36. De belasting hierover zal ongeveer € 1.750 bedragen. En dan te bedenken dat een correctie van 5 jaar mogelijk is met rente en boete. Dat hakt er wel in bij de meeste ondernemers. Zeker als verhaal halen op de werknemer vervolgens niet mogelijk is.

Tip: Zorg dat u als werkgever met regelmaat een steekproef doet welke auto’s met medewerkers mee naar huis zijn. Dit versterkt uw bewijspositie.

Voorkom dat u voor verrassingen komt te staan. Raadpleeg daarom tijdig uw adviseur of neem contact op met mij. Ik ben u graag van dienst!

Govert Meerkerk

Govert Meerkerk
Belastingadviseur Van Ree Finance Consultants
gmeerkerk@vanreeacc.nl