1 oktober 2020

Op Prinsjesdag presenteerde het Kabinet de begrotingen en fiscale wetsvoorstellen voor 2021. De overheid stimuleert het CO2-vrij rijden. Dit is van invloed op de bijtellingspercentages voor 2021. Wat zijn de consequenties voor u als automobilist?

Wat is bijtelling?

Als automobilist krijgt u met bijtelling te maken wanneer u een zakelijke auto rijdt, die u ook voor privédoeleinden wilt gebruiken. Deze bijtelling is van toepassing wanneer u in een jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt. Het bedrag hangt in de eerste plaats af van de cataloguswaarde van de zakelijke auto. Ten tweede is de CO2-uitstoot belangrijk. Tenslotte is de belastingschijf waarin het salaris valt een belangrijke factor.

Bijtelling reguliere auto 2021

Het regulier bijtellingspercentage is net als in 2020 vastgesteld op 22%. Om dit uit te leggen deze voorbeeldberekening:

Voorbeeld reguliere auto

Zakelijke auto:                          Audi A3 Sportback

Catalogusprijs:                         vanaf € 33.880

Bijtellingspercentage:                22%

Belastingtarief:                         37,05 %

De bijtelling wordt berekend door de catalogusprijs te vermenigvuldigen met het bijtellingspercentage: € 33.880 x 22% is € 7,453,60.
Dit bedrag wordt belast. Dus de netto bijtelling wordt dan:
37,05% x € 7.453,60 is € 2.761,56.

Bijtelling elektrische auto 2021

De bijtelling voor volledig elektrische auto’s gaat in 2021 omhoog naar 12%, met een datum eerste toelating 2021. Dit geldt voor auto’s tot een catalogusprijs van € 40.000. Maar is de catalogusprijs meer dan € 40.000, dan geldt over het meerdere een bijtellingspercentage van 22%. Een toelichting ziet u in dit filmpje voor de automotive branche.

Voorbeeld volledig elektrische auto

Zakelijke auto:                          Audi e-tron Sportback

Catalogusprijs:                         vanaf € 65.100

Bijtellingspercentage:                12% tot catalogusprijs € 40.000

Bijtellingspercentage:                22 % over het meerdere

Belastingtarief:                         37,05 %

Over de eerste € 40.000 geldt een bijtelling van

€ 40.000 x 12 % is € 4.800
Over het meerdere ad € 25.100 is de bijtelling
€ 25.100 x 22 % is € 5.522
De netto bijtelling is:
37,05% x (€ 4.800 + 5.522) is € 3.824,30

Waterstof

Voor waterstofauto’s geldt het bovenstaande niet. Voor deze auto’s geldt de lage bijtelling over de gehele catalogusprijs. Aan deze categorie worden vanaf 2021 zonneauto’s toegevoegd. Daarbij zijn voorwaarden dat de auto geïntegreerde zonnepanelen heeft met een kilowattpiek van minimaal 1 én een loodvrij accupakket.

Advies

Wilt u als ondernemer nog profiteren van de lage bijtellingspercentages? Dat kan! Het lage bijtellingspercentage in 2020 voor volledig elektrische auto’s bedraagt 8% over een catalogusprijs tot € 45.000. Let op: de auto moet vóór het einde van 2020 te naam gesteld zijn. De lage bijtelling geldt altijd 5 jaar nadat een auto op kenteken is gezet. Daarom: koopt u een jong gebruikte auto die op 31 december 2019 op naam is gezet, dan profiteert u nog maximaal 4 jaar en 3 maanden van de lage bijtelling van 4%.

U bent welkom voor advies over vervoer en verduurzaming.