24 maart 2022

Uw bedrijf verkopen of overdragen doet u vaak maar één keer in uw leven. Een belangrijk moment dus, want er verandert veel. Denkt u erover om over enkele jaren te stoppen? Hoe ziet uw leven er dan uit? Wat blijft er in financieel opzicht te besteden? Wat is de hoogte van uw pensioen? Een goed moment om eens naar uw financiële planning te kijken.

Waarom een financieel plan laten maken?

Ik zie in de praktijk dat ondernemers vaak niet weten wat hun maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. Hierdoor hebben ze weinig of geen inzicht hebben in hun financiële toekomst. Dit inzichtelijk maken en kijken hoe het verandert na bijvoorbeeld een verkoop, is belangrijk. Ik zie veel ondernemers die diverse spaarpotjes hebben opgebouwd in de afgelopen jaren. Maar daarbij is het voor niet altijd inzichtelijk voor henzelf waar ze het vermogen voor gebruiken en of er nog afgerekend moet worden met de Belastingdienst.

Wat staat er in een financieel plan?

Een persoonlijk financieel plan verbindt uw huidige financiële en persoonlijke situatie en ontwikkeling daarin. U legt eerst vast welke inkomsten en uitgaven u heeft en hoe uw vermogenspositie er nu uitziet. Hierbij wordt gekeken naar sparen en beleggen, pensioen, belastingen, verzekeringen, financiering, huwelijks- en gezinssituatie etc.

Dan gaat u kijken hoe deze situatie zich in de toekomst zal en kan ontwikkelen.

Vervolgens brengt u uw doelen en wensen voor de toekomst in beeld. Er kunnen verschillende belangrijke veranderingen optreden, zoals u wilt:

  • Uw onderneming verkopen
  • Met (vervroegd) pensioen
  • Een vakantiewoning kopen of een boot aanschaffen
  • Vermogen schenken aan uw kinderen

In een financieel plan kunnen al deze zaken in beeld gebracht. Zo wordt duidelijk welke invloed deze veranderingen op uw vermogen hebben.

Het maken van een financieel plan kent een aantal voordelen. Deze voordelen zorgen ervoor dat een financieel plan erg waardevol voor u kan zijn. Ik bespreek ze hieronder.

Geeft inzicht

Een financieel plan geeft in eerste instantie een goed overzicht van uw financiële positie en uw in- en uitgaven. Misschien heeft u uw inkomsten en uitgaven al aardig in beeld. Toch is het altijd goed om een volledig overzicht te creëren. Een goede inventarisatie van uw huidige inkomsten en uitgaven vormt de basis voor een goed financieel plan.

Op deze manier weet u namelijk precies hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel geld eruit gaat. Aan de hand daarvan kunt u bepalen of uw inkomsten wel toereikend zijn.

Ook wordt uit een financieel plan duidelijk hoeveel vermogen u bezit. Dit kan bestaan uit spaargeld, maar ook uit beleggingen of onroerend goed.

Brengt rust en zekerheid

Naast inzicht biedt een financieel plan ook rust en zekerheid. U weet precies hoe u ervoor staat.

Weten hoe uw financiële situatie er nu uitziet en wat u kunt doen om uw doelen in de toekomst te behalen, geeft vooral rust en zekerheid.

Zet aan tot actie

Daarnaast kan het maken van een financieel plan u ook aanzetten tot actie. Het financieel plan kan ervoor zorgen dat u stappen durft te nemen waar u al lange tijd over twijfelt. Denk hierbij aan het kopen van een huis of het doen van een investering.

Helpt u uw doelen te realiseren

Als laatste helpt een financieel plan met het realiseren van uw doelen. Voorbeelden van doelen zijn eerder met pensioen, uw levensstandaard behouden na het stoppen met werken of geld schenken.

Deze doelen heeft u misschien al een tijdje. Door samen met de financieel planner een concreet plan te maken krijgt u antwoord op de vraag of u deze doelen ook kunt realiseren en wat daarvoor nodig is.

Onze financieel planners hebben ruime ervaring met het maken van een financieel plan. Wij helpen u graag. Benieuwd of een financieel plan iets voor u is? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

R. (Remko) van de Craats RB
Financieel planner | Belastingadviseur
rvdcraats@vanreefc.nl