30 januari 2019

‘U had beter moeten weten!’ Dit krijgt u van de inspecteur van de Belastingdienst te horen als hij/zij u nog eens uitlegt waarom u een vergrijpboete heeft gekregen. Zit er dan niets anders op dan de boete te aanvaarden? Jawel, meningen kunnen immers verschillen!

Opzettelijk onjuist of onvolledig

Doet u opzettelijk geen aangifte? Doet u opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte? Dan kunt u een vergrijpboete krijgen. Het opleggen van een vergrijpboete vereist grove schuld of (voorwaardelijke) opzet. Hiervoor moet sprake zijn van ‘grove onachtzaamheid’ of ‘verwijtbaarheid die in laakbaarheid grenst aan opzet’. Bij opzet hebt u ‘willens en wetens’ verkeerd gehandeld of nagelaten.

Meningen verschillen

Als er een boete wordt opgelegd, moet deze passend en geboden zijn in uw geval. Er moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de hoogte van de verschuldigde belasting en de ernst van uw gedraging. ‘Grove onachtzaamheid’, ‘verwijtbaarheid die in laakbaarheid grenst aan opzet’ en ‘willens en wetens’ zijn termen waarover je inhoudelijk van mening kunt verschillen. Als de Belastingdienst niet (voldoende) kan onderbouwen waarom u deze boete heeft gekregen, is de grond voor de boete onterecht en kan deze wellicht worden verlaagd.

Scherp beoordelen

Kortom, het is raadzaam om een boete niet kritiekloos te aanvaarden maar scherp te beoordelen. De stelling ‘U had beter moeten weten!’ is in ieder geval geen voldoende motivering voor een vergrijpboete. Twijfelt u of de grond voor uw boete terecht is? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finance Consultants!

 

Mr. P.R.J. (Reijer) van Schothorst RB
Fiscalist
rvschothorst@vanreeacc.nl