8 maart 2021

Verandert heffing Box 3 na de verkiezingen?

Onderzoek heffing Box 3

Binnenkort zijn de resultaten bekend van het onderzoek naar de mogelijkheden voor een heffing in box 3 op basis van het werkelijk rendement. De resultaten zal  de staatssecretaris delen met de Tweede Kamer. De gedachte hierachter is dat de uitkomst van het onderzoek gebruikt kan worden tijdens de formatie na de verkiezingen van 17 maart 2021.

Standpunten politieke partijen box 3

Toen ik dat las, was ik wel benieuwd naar de standpunten van de politieke partijen omtrent de huidige heffing van Box 3. Voldoet de huidige heffing van Box 3 of moet deze volledig op de schop? De meeste politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma een standpunt ingenomen over Box 3. Zonder volledig te zijn heb ik de standpunten van een aantal partijen bekeken:

  • Zo wil het CDA bijvoorbeeld geen belastingheffing op spaargeld dat op een spaarrekening staat, zolang de rente nog lager is dan de heffing op vermogen. Voor overige beleggingen dient er een regeling te komen waarbij de belasting aansluit op het behaalde rendement.
  • De voorkeur van D66 gaat uit naar een heffing naar het werkelijke rendement. Box 3 krijgt een progressief tarief en worden vermogens van meer dan 1 miljoen belast met een extra vermogensheffing van 1%.
  • Ook PvdA is voor een progressieve vermogens(winst)belasting: hoe groter het vermogen, hoe groter de bijdrage moet zijn.
  • De SGP vindt dat de belasting op het vermogen moet zijn gebaseerd op het daadwerkelijk behaalde rendement. Door de lage rente is de huidige belastingdruk veel te hoog in relatie tot de opbrengst van het spaargeld.
  • Groenlinks wil het vermogen zwaarder gaan belasten. Box 1, 2 en 3 krijgen daarom hetzelfde tarief. Er komt een nieuwe vermogensbelasting met een tarief van 1 procent over een vermogen vanaf 1 miljoen en 2 procent vanaf 2 miljoen.
  • De SP heeft de vermogenswinstbelasting ook in het verkiezingsprogramma opgenomen. De vermogensrendementsheffing wordt omgezet in een belasting op het werkelijk behaalde rendement. Daarnaast geldt een zwaardere belasting van vermogens vanaf 1 miljoen.
  • De VVD wil kleine spaarders ontzien door belasting te heffen over het reëel ontvangen rendement.
  • Forum voor Democratie wil stoppen met de in hun ogen buitensporige vermogensrendementsheffing en wil een Box 3 heffing op basis van het werkelijke rendement.
  • De ChristenUnie wil de vermogens-rendementsheffing vervangen door een vermogensaanwas- of vermogenswinstbelasting. Tevens moet de vermogensvrijstelling worden verhoogd omdat de eigen woning naar Box 3 gaat.

Ons advies

Heeft u vermogen in Box 3? Dan gaat er mogelijk na de verkiezingen veel veranderen. Natuurlijk geef ik geen stemadvies, maar op het punt van Box 3 valt er de komende verkiezingen echt iets te kiezen.

R. (Remko) van de Craats
Belastingadviseur
Van Ree Finance Consultants