13 februari 2023

Ontvangt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting met een box 3-heffing? Dan is het opletten geblazen. Het beoordelen van de definitieve aanslagen inkomstenbelasting blijft namelijk steeds belangrijk. Zo kan uw werkelijke behaalde rendement afwijken van het door de Belastingdienst berekende box 3-inkomen.

Hoe wordt  het rendement bepaald?

Bezwaar maken kan zin hebben als het werkelijk rendement lager is. Naar mijn mening is het volgende van belang:

  • Vanzelfsprekend dienen de reguliere inkomsten  (dividend,  rente,  huur,  pacht,  d.)    in  aanmerking  te worden genomen;
  • Over de  bepaling  van  het  werkelijk  rendement  is  nog  geen  volledige duidelijkheid of  waardemutaties    jaarlijks    moeten    worden meegenomen.
    Voorbeelden hiervan zijn ongerealiseerde koersresultaten op beleggingen of ongerealiseerde waardeveranderingen op onroerende zaken. Op grond van jurisprudentie van Gerechtshoven kan het standpunt ingenomen worden dat deze buiten de bepaling van het werkelijk rendement kunnen blijven. Echter, de Hoge Raad moet zich hier nog over uitspreken!

Veel bezwaarschriften?

Naar verwachting zullen er gedurende dit jaar en ook de komende jaren veel bezwaarschriften worden ingediend. Op dit moment geldt voor deze aanslagen geen zogenaamde massaal-bezwaarprocedure. Dit betekent dat u op dit moment individueel moet procederen. U kunt dus niet aansluiten bij andere gerechtelijke procedures.

Massaal bezwaar?

De koepelorganisaties (NBA, NOAB, NOB, RB en SRA), Bond voor Belastingbetalers en de Consumentenbond zijn echter  in overleg met het Ministerie van Financiën en Belastingdienst om te bezien of inzake deze bezwaren een aanwijzing ‘massaal bezwaar’ kan plaatsvinden. Het is dus goed mogelijk dat het ministerie op een later tijdstip besluit om een massaal-bezwaarprocedure in te richten. 

Tips

Belangrijk is dat u tijdig in actie komt. U heeft namelijk vanaf de dagtekening van de aanslag maar zes weken om een bezwaar in te dienen. Wacht daarom niet te lang om contact op te nemen met uw adviseur!

U kunt ook een zogenaamd pro-forma bezwaar indienen als u meer tijd nodig heeft. Uiteraard moet dit pro-forma ook op tijd binnen zijn bij de Belastingdienst.

Wilt u meer weten of het zinvol is om bezwaar te maken, schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst!

Johan de Bruin

Johan de Bruin
Belastingadviseur