22 maart 2019

De heer Fuchs uit Oostenrijk kon het waarschijnlijk niet geheel overzien: de gevolgen voor de praktijk toen het Europese Hof van Justitie oordeelde over de aftrek van btw op zijn aangekochte zonnepanelen.

btw-ondernemerschap

Gelijk kreeg hij: de aanschaf van zonnepanelen om hiermee ook deels opgewekte energie terug te leveren aan de energieleverancier leidt tot btw-ondernemerschap. Het gevolg: als particulier kunt u de btw op de aanschaf van de zonnepanelen terugvragen. Met toepassing van de Kleine Ondernemersregeling hoeft vervolgens geen btw te worden afgedragen over de teruglevering van opgewekte energie aan de energieleverancier.

Zakelijk gebruik zonnepanelen

De aanschaf van zonnepanelen leidde reeds tot jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent de vraag tot welk moment met terugwerkende kracht de btw op de aanschaf van zonnepanelen alsnog kan worden teruggevraagd. Er is echter nog meer jurisprudentie: zo liet een ZZP-er losse zonnepanelen installeren op het dak van de woning waarvan hij een kamer benutte voor zakelijke doeleinden. Over zijn volledige omzet betaalde die ondernemer btw.  De ondernemer claimde niet alleen alle btw in de aanschafkosten van de zonnepanelen terug maar ook de btw in de aanschafkosten van de nieuwbouwwoning. Wat dat laatste betreft uiteraard naar rato van het zakelijke gebruik van de woning. Niet alleen de werkkamer werd als zakelijk beschouwd, maar ook het dak omdat dit dient als ondersteuning van de zonnepanelen.

Uitspraak belastingrechter

De Belastingdienst was echter van mening dat het ondersteunen van de zonnepanelen geen zakelijk gebruik is voor de btw en gaf de ondernemer daarom maar een deel van de door hem geclaimde btw terug. De ondernemer is hier tegen in beroep gegaan bij de belastingrechter. Die gaf de ondernemer gelijk. Althans voorlopig, want de staatssecretaris van Financiën is tegen de uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

Deze uitspraak is ook voor particulieren interessant. Laat u bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning  bouwen met zonnepanelen, bekijk dan ook wel deel van de btw op de bouwkosten van het dak in aftrek kan worden gebracht en vraag deze btw gelijk terug. Mogelijk dat de uitspraak van de Hoge Raad alsnog later leidt tot een correctie maar op deze wijze stelt u in eerste instantie in ieder geval uw rechten veilig. Hetzelfde geldt als u zonnepanelen laat plaatsen binnen 9 jaar na afloop van het jaar waarin u de woning in gebruik nam. Ook dan zijn er kansen!

Beperkingen

Overigens, leveranciers van zonnepanelen stellen de btw-teruggave op zonnepanelen ook wel eens te rooskleurig voor. Bent u bijvoorbeeld geen particulier maar een kerk (geen btw-ondernemer) of onderwijsinstelling (btw-vrijgestelde prestaties) dan gelden weer andere regels en kan de btw-teruggave beperkt van omvang zijn.

Kortom, de heer Fuchs kreeg destijds zijn btw-teruggave op de aangeschafte zonnepanelen. Wellicht dat er voor u bij aanschaf van zonnepanelen, bijvoorbeeld in combinatie met nieuwbouw nog meer in het vat zit. Daarom is het raadzaam als ondernemer of particulier tijdig contact te zoeken met uw belastingadviseur en de mogelijkheden in beeld te brengen.

Twee weten vaak meer dan één! Daarom: neem gerust contact met ons op!

 

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Btw-specialist
avdbok@vanreevandriel.nl