30 mei 2024

Graag attendeer ik u op een belangrijke maatregel uit het hoofdlijnenakkoord van de formerende partijen. Het gaat om het versoberen van de compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze maatregel kan voor u als werkgever negatieve financiële gevolgen hebben. Deze versobering geldt voor werkgevers met 25 of meer werknemers.  Wellicht groeit uw personeelsbestand in de aankomende jaren nog en zou u op 1 juli 2026 25 of meer werknemers in dienst hebben. Ook dan is deze informatie voor u van toepassing.

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding en u kunt compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Als werkgever komt u alleen in aanmerking voor de compensatie als de werknemer aaneengesloten ziek was en u de werknemer 2 jaar hebt doorbetaald. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren (of een deel daarvan) dat uw werknemer in dienst is geweest. De vergoeding is vanaf 1 januari 2024 maximaal € 94.000 bruto en wordt elk jaar geïndexeerd. Behalve als een werknemer meer dan € 94.000 per jaar verdient, dan is de maximale vergoeding gelijk aan één jaarsalaris (inclusief vakantietoeslag en eventuele vast overeengekomen emolumenten).

Geen compensatie meer bij 25 of meer werknemers

In het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat werkgevers met 25 of meer werknemers vanaf 1 juli 2026 niet meer in aanmerking komen voor de compensatieregeling. In de aankomende tijd zal de aanpassing van de compensatieregeling verder worden uitgewerkt. Dus of er bijvoorbeeld nog een overgangsregeling komt voor bestaande ziektegevallen, is momenteel nog niet duidelijk. Indien er geen overgangsregeling zal zijn, houdt het concreet in dat voor werknemers die na 1 juli 2024 ziekgemeld zijn (en dus op of na 1 juli 2026 uitdiensttreden en recht hebben op een transitievergoeding) u als werkgever niet meer gecompenseerd wordt voor de uitbetaalde transitievergoeding.

Verzuimende werknemer

In de praktijk blijkt, dat werknemers pas ziek worden gemeld als zij vrijwel volledig uitvallen vanwege arbeidsongeschiktheid. Vaak is een werknemer daarvoor al aan het verzuimen. Op grond van de wet is een werknemer arbeidsongeschikt als hij de bedongen arbeid niet meer (volledig) kan verrichten. Met bedongen arbeid wordt bedoeld de werkzaamheden en de arbeidsduur zoals u met de werknemer bent overeengekomen. Kan een werknemer niet meer al zijn taken verrichten en/of voor de volledige arbeidsduur dan is er sprake van arbeidsongeschiktheid.

Ziekmelding voor 1 juli

Mocht u momenteel al een werknemer in loondienst hebben die (gedeeltelijk) aan het verzuimen is, dan is het wellicht verstandig om de werknemer voor 1 juli 2024 ziek te melden. Het UWV gaat namelijk uit van de eerste formele ziektedag voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de daarmee samenhangende compensatie. 

Ons advies

Wilt u meer weten over de compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid? Heeft u momenteel een werknemer die verzuimt of dreigt langdurig te gaan verzuimen? Graag wil ik daarover met u doorpraten. Neem gerust contact op.

Truus van de Bijl
HR-adviseur (verzuimspecialist)
tvdbijl@vanreehrc.nl

06- 57 44 18 36