22 november 2021

In een aantal blogs wil ik u graag meenemen in de wereld van crowdfunding en de gevolgen van crowdfunding voor de belastingheffing van zowel particulieren als ondernemers. In deze eerste blog wil ik aandacht besteden aan de kenmerken en vormen van crowdfunding.

Wat is crowdfunding?

Als een ondernemer over onvoldoende kapitaal beschikt, heeft hij voor de uitvoering van zijn plan een financiering nodig.  Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een nieuw type fiets, de aanschaf van onroerend goed of de overname van een ander bedrijf. De ondernemer zal dan de bank inschakelen om in de financieringsbehoefte te kunnen voorzien. Steeds vaker zie ik echter terugkomen dat bedrijven crowdfunding als financieringsvorm kiezen. Crowdfunding is het investeren met of uitlenen van relatief kleine bedragen door een grote groep investeerders aan bedrijven of particulieren, meestal via een online platform. Dat heet een crowdfundingsplatform. Crowdfundingsplatformen brengen geldgevers en geldvragers samen.

Indien een ondernemer crowdfunding als financieringsvorm wilt gebruiken, biedt de ondernemer het plan aan op een platform voor crowdfunding.  Hierbij geeft hij aan welk bedrag er nodig is en welke tegenprestatie er tegenover staat. Bedrijven en particulieren kunnen zich inschrijven, zij doen dit vaak voor in het algemeen relatief kleine bedragen. Als banken zich inschrijven, brengen zij doorgaans een groot bedrag in.

Kenmerken van crowdfunding

Crowdfunding heeft de volgende kenmerken:

  • het is een financiering van een concreet project;
  • het is een vooraf gedefinieerd doelbedrag;
  • het heeft een einddatum waarop het doelbedrag moet zijn opgehaald;
  • de tegenprestatie is beschreven.

Vormen van crowdfunding

 Er zijn 4 vormen van crowdfunding, te weten:

  • Donaties: bij crowdfunding op basis van donaties kunnen financiers zonder tegenprestatie een bepaald bedrag doneren. Vaak wordt dit gebruikt voor het financieren van een maatschappelijk project of goed doel.
  • Sponsoring of beloning: het ondersteunen van een project, in ruil voor een (niet-financiële) tegenprestatie. Het financiële aspect is van ondergeschikt belang;
  • Lening: er wordt geld uitgeleend aan een bedrijf. Door het bedrijf wordt een rente vergoed over het geleende bedrag en wordt het verstrekte geld na een afgesproken periode terugbetaald;
  • Aandelen: bij crowdfunding op basis van aandelen worden aandelen in het bedrijf geruild tegenover financiering.

Fiscale gevolgen

Crowdfunding kan voor u fiscale gevolgen hebben. Dit is voor zowel de ondernemer  die de financiering nodig heeft als de bedrijven en particulieren die het geld verstrekken. Daarover leest u meer in de komende artikelen. Ik wil dan ingaan op de fiscale gevolgen van de verschillende vormen van crowdfunding, te weten donaties en sponsoring, lening en aandelen.

Remko van de Craats

R. (Remko) van de Craats RB
rvdcraats@vanreefc.nl

Belastingadviseur