3 mei 2018

Veel instellingen doen er hun uiterste best voor: de ANBI-status verkrijgen. Deze status heeft namelijk veel fiscale voordelen: een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting en de fiscale aftrekbaarheid van de gift voor de gever. Wie wil dit nou niet?

ANBI-status verkrijgen

Inmiddels weten we dat de Belastingdienst de aanvraag voor de ANBI-status veel strenger beoordeelt dan bij de invoering van de ANBI-status in de wet in 2008. Was het voorheen vooral een kwestie van het juist invullen van een vragenformulier, tegenwoordig vraagt de Belastingdienst standaard inzage in het beleidsplan. De opzet en inhoud van het beleidsplan is met de regelmaat van de klok reden om de ANBI-status niet te verlenen of e.e.a. leidt (onnodig) tot ellenlange discussies met de Belastingdienst. Het advies is dan ook om goed voorbereid de ANBI-status aan te vragen: een goede voorbereiding is immers het halve werk!

ANBI-status behouden

De ANBI-status is na een succesvolle aanvraag verkregen. Tijd om voldaan achterover te leunen? Nee, helaas! Het verkrijgen van de ANBI-status is één, behouden twee. Van groot belang is dat de instelling periodiek toetst of zij nog voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Er wijzigt namelijk regelmatig het nodige in de ANBI wet- en regelgeving. Zo werd in 2010 het 50%-criterium aangescherpt tot een 90%-criterium: de instelling moet voor 90% of meer het algemeen belang dienen. Deze aanscherping in de wetgeving heeft destijds heel wat bestaande ANBI’s de kop gekost. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de informatieverplichting van ANBI’s, ingevoerd in 2014. ANBI’s die niet aan de informatieverplichting voldeden, werd de ANBI-status ontzegd. Anderzijds werd vanaf 2012 aan ANBI’s de mogelijkheid geboden om commerciële activiteiten te ontplooien. Eerder konden deze commerciële activiteiten er juist toe leiden dat de ANBI-status niet werd afgegeven.

Kortom, een instelling met een ANBI-status dient blijvend te bewaken of zij nog steeds voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Evenzeer, passen de activiteiten van de instellingen in de loop van de jaren nog steeds wel binnen de ANBI-status? Of kunnen deze activiteiten intrekking van de ANBI-status tot gevolg hebben? Anders is niet uitgesloten dat met terugwerkende kracht op enig moment de ANBI-status wordt ingetrokken. Iets wat u zeker wilt voorkomen!

 

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Belastingadviseur/financieel planner
avdbok@vanreeacc.nl