4 mei 2021

Ik ken er heel wat; DGA’s die willen bijdragen aan een redelijke belastingheffing over hun in Nederland opgebouwde (familie)vermogen. Deze DGA’s blijven graag ver weg van ondoorgrondelijke structuren die ze eenvoudigweg niet goed begrijpen. Eén ding willen deze DGA’s wel graag: waar mogelijk hun vermogen vanwege privacy onzichtbaar houden voor anderen.

Het Open Fonds voor Gemene Rekening

Voor deze DGA’s is het Open Fonds voor Gemene Rekening (hierna: OFGR) in de praktijk een prima beleggingsinstrument gebleken. Een OFGR is vaak tot stand gebracht door vermogen uit de BV fiscaal geruisloos onder te brengen in een OFGR. Een OFGR is VPB-plichtig en de participaties zijn belast in box 2. Dit in tegenstelling tot participaties in een besloten fonds; deze zijn belast in box 3. Afhankelijk van het verwachte beleggingsrendement kan het voor de DGA dus fiscaal heel aantrekkelijk zijn te kiezen voor een OFGR.

OFGR en privacystructuur

DGA’s geven mij vaak aan dat privacy voor hen nog veel belangrijker is dan belastingheffing. Dit emotionele aspect mag niet worden onderschat. Juist daarom is het OFGR ook zo populair bij DGA’s die (familie)vermogen op een eenvoudige wijze willen anonimiseren. Een OFGR is immers, in tegenstelling tot een BV, niet verplicht tot deponering in het Handelsregister.

Het wetsvoorstel Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Met het wetsvoorstel Aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen heeft de wetgever als doel om belastingontwijking in buitenlandse situaties te bestrijden. Maar dit wetsvoorstel schiet zijn doel voorbij. Uit het wetsvoorstel blijkt namelijk dat ook een einde komt aan het OFGR. Dat is bijzonder jammer omdat voor veel DGA’s sprake is van een zuivere, niet fiscaal gedreven, binnenlandse privacystructuur. DGA’s met een OFGR worden door dit wetsvoorstel dan ook heel hard getroffen, mijns inziens onterecht. Voor een privacystructuur via een CV geldt mogelijk hetzelfde.

Wat nu te doen?

Het wetsvoorstel beoogt per 1 januari 2022 in werking te treden. Tot en met 26 april jl. kon op het wetsvoorstel worden gereageerd door het publiek. Het is verstandig even af te wachten in welke vorm het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Zo is bijvoorbeeld nog een belangrijke vraag of een OFGR straks fiscaal geruisloos kan worden omgezet in een BV. Wellicht loopt u al langer met de gedachte uw vermogen in een OFGR onder te gaan brengen in box 3. In ieder geval is het raadzaam tijdig uw fiscaal adviseur te raadplegen om de juiste keuze te maken.

Wij volgen de ontwikkelingen voor u op de voet. Hebt u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Bel of mail gerust even met mij.

Mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Belastingadviseur / Financieel planner Van Ree Finance Consultants
avdbok@vanreeacc.nl
Tel. 0343 – 415 940