11 juli 2017

Al een poosje gaat het niet zo goed met uw bedrijf en u ziet de bui al hangen: een faillissement. Wat nu? Kunt u die bui met al zijn negatieve gevolgen ontwijken? Het aanvragen van surseance (uitstel) van betaling, is dat verstandig om te doen? Ja, een surseance van betaling met daarbij een succesvolle reorganisatie behoort zeker tot de mogelijkheden. Dit kan evenwichtiger uitwerken dan een faillissement.

‘Hoe gaat dat dan in zijn werking?’, zult u zich afvragen. Eén van onze cliënten, een Retail-organisatie met een groot aantal winkels, is het levende voorbeeld waarbij het bedrijf werd gered door een surseance van betaling. Het bedrijf werd door de surseance van betaling verlost van de directe betalingsverplichting bij de fiscus en crediteuren. Eén jaar was er een rustperiode. In dit jaar kon een succesvolle reorganisatie worden uitgevoerd die onder toezicht stond van een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder. Deze bewindvoerder gaf samen met de huisbankier goedkeuring over een plan, uitgewerkt door één van onze Finance Consultants in samenwerking met een insolventie advocaat. Welke reorganisatie werd in surseance van betaling neergezet?

  1. Slechtlopende winkels werden gesloten en de huur van een te dure productielocatie werd opgezegd. In surseance van betaling kunnen huurcontracten worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden.
  2. Machines en inventaris van de sluitende winkels en de productielocatie konden via een veiling te gelde worden gemaakt. Met die gelden konden de hoge advies- en bewindvoeringskosten, verbonden aan de reorganisatie, worden bekostigd. Ook een deel van het crediteurenakkoord kon met die gelden worden bekostigd.
  3. Een groep boventallig geworden medewerkers kon via een ontslagprocedure ontslagen worden. Opmerkelijk: bij ontslag tijdens surseance van betaling is geen transitievergoeding verschuldigd.
  4. De crediteuren, de fiscus en het pensioenfonds kregen een crediteurenakkoord aangeboden. De crediteuren kregen 20% en de fiscus kreeg 40% van haar vordering voldaan. Voldoende partijen zijn hiermee akkoord gegaan.

De concurrente crediteuren kregen dus een deel van hun vordering betaald. Ook bleven de ondernemers tijdens de reorganisatie zelf bevoegd om te handelen. Dit in tegensteling tot de situatie waarin een faillissement zou zijn aangevraagd. Dan eindigt de rol van de zittende directie, pakt een curator de bevoegdheid en is het de vraag of de ondernemer bij een doorstart ooit nog zijn oude rol kan verwerven. Een stuk minder evenwichtig dus dan een surseance van betaling.

Zit u nou ook in de nare situatie dat een faillissement boven uw hoofd hangt? Wij helpen u graag deze bui te ontwijken. Neem daarvoor gerust contact op met één van onze Finance Consultants!