6 juli 2023

Ondernemer, spaart u voor extra pensioen? Bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrenteverzekering?  Of bouwt u op dit moment nog geen pensioen op? Op 30 mei 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen aangenomen. Deze wet biedt de mogelijkheid meer pensioen fiscaal gunstig op te bouwen. Daarmee bespaart u nu belasting terwijl naar de toekomst de pensioenuitkeringen mogelijk lager belast zijn.

In het oog springende wijzigingen met ingang van 2023 zijn er m.b.t.:

  • de jaarruimte,
  • de reserveringsruimte;
  • de opbouwtijd.

Waarover kun je extra pensioen opbouwen?

De premiegrondslag wordt berekend uit de gezamenlijke bedragen uit het voorgaande kalenderjaar van:

  1. de winst uit onderneming vóór de ondernemersaftrek;
  2. het belastbare loon;
  3. het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden;
  4. de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen;

Hiervan wordt ten hoogste € 128.810 in aanmerking genomen, verminderd met een bedrag van € 13.646.

Jaarruimte

De jaarruimte wordt vanaf 2023 30% van de premiegrondslag, eerder was dit 13,3%. Een stijging van maar liefst 17,7%!

Maar wat is de jaarruimte vraagt u zich waarschijnlijk af? Dat is wat u jaarlijks maximaal fiscaal gefaciliteerd mag sparen. De jaarruimte wordt als volgt berekend: premiegrondslag * 30%.

Reserveringsruimte

Heeft u uw jaarruimte de afgelopen jaren niet geheel benut? Dan is deze ruimte niet weggegooid. De niet benutte jaarruimte over de laatste 10 jaar vormt de reserveringsruimte. Deze ruimte wordt wel gemaximeerd op € 38.000!

De jaarruimte en de reserveringsruimte vormen gezamenlijk de fiscale jaarruimte.

Opbouwtijd

Tot 2023 was het mogelijk om aanvullend pensioen te sparen tot het jaar waarin u nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt. Met ingang van 2023 is het mogelijk om te fiscaal gefaciliteerd te sparen tot vijf jaar na de AOW-leeftijd.

Tenslotte

Sparen voor extra pensioen wordt voor u als ondernemer fiscaal nog aantrekkelijker. Let er wel op dat u deze pensioenpotjes niet meer vrij tot u beschikking hebt. Daar staat tegenover dat dit vermogen niet is belast in box 3.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit blog, neem dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s.

A. (André) van de Weerd RB
Aangifte Adviseur
avdweerd@vanreefc.nl