15 juni 2020

Familielening

In deze blog willen we eens naar de familielening voor de eigen woning kijken. Hoe gaat die er fiscaal uitzien als box 3 in 2022 volgens de huidige plannen wordt vernieuwd? Verschillende schrijvers hebben zich hier al over uitgelaten. Familieleningen kunnen beter worden overgesloten bij de bank, is dan meestal de conclusie. Dat is fiscaal veel aantrekkelijker. Maar is dat zo? Ik heb de indruk dat die schrijvers alleen naar de tariefverschillen kijken (en dan hebben ze gelijk), maar vergeten dat de rente bij een familielening binnen de familie blijft. Oversluiten bij een bank betekent namelijk dat de rente het familievermogen verlaat.

Rekenvoorbeeld

Stel je hebt je zoon of dochter € 250.000 geleend voor de koop van een woning. Als zekerheid is er een hypotheekrecht gevestigd. Volgens de fiscale normen moet van de marktrente worden uitgegaan. Op het moment van schrijven is dat ca. 1,75% bij een rentevastperiode van 5 jaar en een financiering van 100%. De renteaftrek van je zoon of dochter is 37,35%

Wat kost dat de familie nu? Door de renteaftrek wordt € 1.635 bespaard in box 1. In box 3 wordt de lening, uitgaande van het middentarief, belast met 1,26%. Dat komt neer op een heffing van € 3.150. De rente verlaat het familievermogen niet. De lening kost de familie € 1.515.

Wat kost dat de familie vanaf 2022? De besparing wegens renteaftrek is nog steeds € 1.635. Het tarief in box 3 wordt 1,7589% ofwel € 4.397. Vanaf 2022 kost de lening de familie € 2.762. Dat is aanzienlijk meer dan nu.

Wat kost het de familie als zoon of dochter de lening oversluit bij een bank en jij zet de aflossing op een bankrekening die geen of nauwelijks rendement oplevert? De besparing wegens renteaftrek blijft € 1.635. Als je een fiscaal partner hebt en na ontvangst van de aflossing van de familielening nog steeds minder dan € 880.000 op de bank hebt staan, dan is dat niet belast. Als dit wel belast zou zijn, dan kost je dat in box 3 € 74 (tarief voor spaargeld wordt 0,0297%). Dan zou je denken dat dit een besparing oplevert. Helaas… dat is niet zo. Want de rente verlaat het familievermogen. En dat gaat de familie per saldo € 2.740 à € 2.814 kosten.

Conclusie

Conclusie: geen paniek! Als de plannen met box 3 doorgaan, maakt het voor het familievermogen niets uit of een eigen woning is gefinancierd met een familielening of met een lening van de bank. Het wordt allemaal wel duurder. Dat zagen we in mijn vorige blog ook met de schuldigerkenning gebeuren. Dat geeft al met al toch het gevoel dat de overheid ons met de vernieuwing van box 3 behoorlijk bij de neus neemt!

B.W. (Wim) Boerman RB REP

B.W. (Wim) Boerman RB REP
wboerman@vanreefc.nl
Juridisch adviseur