31 januari 2024

Een tikkende tijdbom, zo mag je de belastingrente rustig noemen. Duurt het door uw schuld namelijk te lang voordat de Belastingdienst een belastingaanslag kan vaststellen? Dan moet u rekening houden met belastingrente bovenop de belastingaanslag. Hoe zit dat precies?

De renteperiode

Het liefste wat de Belastingdienst doet is belasting innen. Dat mag je ze niet kwalijk nemen, het is de aan hen opgelegde wettelijke taak. Soms duurt dat echter net wat te lang en daarop is iets bedacht: belastingrente! Wordt door uw toedoen te laat een belastingaanslag vastgesteld dan start de renteperiode zes maanden na het einde van het tijdvak waarover de belasting is verschuldigd.

Tarief

In de coronaperiode was de belastingrente nog tijdelijk 0,01%. Sindsdien is sprake van een stijgende lijn. In 2023 was het tarief voor de VPB 8% en voor overige belastingen 6%. Gelet op deze hoge tarieven was dus alertheid al geboden. Op tijd aangifte doen of verzoeken om een voorlopige aanslag is het redmiddel om de belastingrente zo laag mogelijk te houden.

Wijziging in tarief

Het is nog spannender geworden omdat met ingang van 1 januari 2024 de belastingrente wordt gekoppeld aan de ECB-rente. Voor de VPB, bronbelasting en solidariteitsbijdrage geldt een opslag van 5,5% boven op de ECB-rente. Voor de overige belastingen geldt een opslag van 3%. Deze rente wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Op dit moment is de ECB-rente 4,5%. Dat betekent bijvoorbeeld voor de VPB een belastingrente van maar liefst 10% en voor de overige belastingen 7,5%. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen.

Stel dat in uw situatie vanwege excessief lenen bij de BV over 2023 € 1.000.000 fictief in de heffing wordt betrokken. Bij een overschrijding van 6 maanden en een belastingrente van 7,5% kost u dat al snel € 10.000 extra.

Voorkom belastingrente

Alertheid is dus geboden. Hoe voorkomt u belastingrente IB over het jaar 2023?

  1. Verzoek de Belastingdienst om een voorlopige aanslag IB voor 1 mei 2024; of
  2. Doe aangifte IB voor 1 mei 2024.

Hoe voorkomt u belastingrente VPB over het jaar 2023?

  1. Verzoek de Belastingdienst om een voorlopige aanslag VPB voor 1 mei 2024; of
  2. Doe aangifte VPB voor 1 juni 2024.

Ons advies is dan ook om wat betreft uw belastingpositie contact op te nemen met uw adviseur. Mogelijk is het verstandig snel in actie te komen! Wilt u hierover meer informatie? Neem dan gerust contact op.

Mr. A.A. (Arjan) van der Bok   

Fiscaal directeur
Ook bereikbaar via 0343 – 415 940