12 april 2021

Verwerping van uw administratie? Ga de discussie niet alleen aan!

De Belastingdienst kan vragen stellen naar aanleiding van uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Wanneer de Belastingdienst vervolgens ernstige twijfels heeft bij de juistheid van de administratie van uw onderneming dan kan zij deze administratie verwerpen. Dit is een zwaar middel. Dit zware middel mag daarom ook niet zomaar worden toegepast.  De gevolgen zijn meestal desastreus.

Gevolgen van verworpen administratie

Als uw administratie wordt verworpen heeft dit – zoals gezegd – desastreuze gevolgen. Immers zal de inspecteur dan een aanslag opleggen op basis van zijn of haar inschatting. Natuurlijk moet deze inschatting redelijk zijn. Echter mag de fiscus wel een “veiligheidsmarge” inbouwen. Daarbij mag de Belastingdienst gegevens uit de verworpen administratie gebruiken. Vervolgens moet u bewijzen dat de schatting niet klopt. Dit is een lastige en vaak arbeidsintensieve bewijspositie. Meestal trekt u dan ook aan het “kortste eind”.

Wanneer kan de belastinginspecteur uw administratie verwerpen 

Samengevat kan de inspecteur uw administratie verwerpen als er sprake is van twee van de volgende drie situaties:

  1. Er zijn ernstige gebreken in uw administratie geconstateerd. Denk bijvoorbeeld aan een negatief kassaldo, het ontbreken van facturen of gegevens van derden die in uw administratie niet worden teruggevonden;
  2. De brutowinst wijkt onverklaarbaar af van het “normale brutowinstpercentage” in uw branche;
  3. Het bedrag wat uit uw onderneming overblijft is de laag “om van te leven” of is niet passend voor “uw leefstijl”. Dit blijkt dan uit de zogenoemde vermogensvergelijking.

Ons advies

Belangrijk is om bij de verwerping van de administratie goed te kijken naar de aanwezige jurisprudentie (uitspraken van rechters). Immers kunnen vergelijkbare gevallen u mogelijk helpen.

Heeft u te maken met (mogelijke) verwerping van de administratie? Ga daar niet zomaar mee akkoord. Uit de jurisprudentie blijkt dat de Belastingdienst soms te snel naar dit middel heeft gegrepen.  Neem daarom altijd contact op met uw fiscaal jurist. Als fiscaal juristen van Van Ree staan wij u graag bij.

Mr. J. (Johan) de Bruin AA RB
jdbruin@vanreefc.nl
Belastingadviseur