11 mei 2023

Misschien is uw reactie wel heel snel. Nee, dat kan niet. Weer een adviseur die niet begrepen heeft dat de Belastingdienst een doelmatigheidsgrens hanteert van € 2.400. Als deze doelmatigheidsgrens wordt overschreden, neemt de Belastingdienst immers (al heel snel) het standpunt in dat er niet aan de gebruikelijkheidstoets wordt voldaan.

Misschien is uw reactie wat doordachter geformuleerd. Ja, dat kan wel. Immers heeft de Hoge Raad al in 2019 aangegeven dat het bedrag van € 2.400 niet alles bepalend is. Bij het onderbrengen in de vrije ruimte mogen vergoedingen en verstrekkingen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Toetsing gebruikelijkheid

Factoren die vervolgens een rol spelen zijn bij de toetsing op de gebruikelijkheidstoets zijn:

  1. aard van de vergoeding of verstrekking;
  2. de hoogte van de vergoeding of de waarde van een verstrekking;
  3. oogmerk tariefarbitrage;
  4. vergelijking met andere werknemers;
  5. vergelijking met andere werkgevers.

Een vitaliteitsbonus

Zo kan het gebruikelijk zijn in uw onderneming om jaarlijks een vitaliteitsbonus uit te keren van 8% van het brutoloon. Stel dat (1) deze regeling openstaat voor alle medewerkers en (2) dat uw onderneming de bonus altijd heeft aangewezen en (3) dat een dergelijke bonus in uw branche gebruikelijk is. In dat geval kan deze bonus ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling gebracht worden. Daarbij is de vergelijking met andere werkgevers erg belangrijk.

Een belangrijke voorwaarde is dat de regeling voor iedereen openstaat. Dus de schoonmaker met een loon van € 20.000 krijgt een vitaliteitsbonus van € 1.600. En de CFO met een loon van € 375.000 krijgt een vitaliteitsbonus van € 30.000. En dat allemaal ondergebracht in de vrije ruimte.

Wat kan er wel?

Ik denk dat er meer mogelijk is dan de meesten denken. En zoals u van een belastingadviseur mag verwachten: Vertel niet alleen wat er niet kan, maar ook vooral wat er wel kan. De vraag is alleen, hoe regel je het? Daarbij zijn er meerdere mogelijkheden. Onderzoek in uw branche en dossieronderbouwing zijn hierbij overigens van groot belang.

Kennisgroep

Binnenkort wordt van de Kennisgroep Belastingdienst een standpunt over het gebruikelijkheidscriterium verwacht. Daarbij ben ik heel benieuwd wat daarin de opvatting zal zijn. Wij wachten dit standpunt voor u af. En… laat u zich echter vooral adviseren over de mogelijkheden. Wij staan graag voor u klaar.

Johan de Bruin

mr. J. de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreefc.nl