20 januari 2021

Zakelijke en privébelangen

Voor ondernemers bestaat er vaak geen strikte scheiding tussen zakelijke en privébelangen. Gebeurtenissen in het persoonlijk leven hebben gevolgen voor de bedrijfssituatie en andersom. Dit kan bij u als ondernemer verschillende vragen oproepen zoals:

  • Hoe sta ik ervoor als ik mijn bedrijf beëindig?
  • Welk inkomen heeft mijn partner na mijn overlijden?
  • Wat is mijn inkomen als ik arbeidsongeschikt raak?
  • Hoe ziet mijn inkomen er na de pensionering uit?

Hoe kunt u er nu voor zorgen dat al deze en nog andere financiële vraagstukken voor u inzichtelijk zijn? Zodat u weet waar u staat: nu en in de toekomst, wat de risico’s zijn, hoe u de risico’s kunt spreiden, wat u al goed geregeld heeft en wat u nog moet regelen. Het antwoord is financiële planning.

Analyse van uw financiële situatie

Een financiële planning begint altijd met een analyse van de huidige financiële situatie. Het geeft u inzicht in en overzicht van alle aspecten van uw financiën. Zowel uw privé als uw zakelijke situatie wordt bekeken, zoals uw inkomen, vermogen, hypotheek of pensioen. Ook grote beslissingen die van invloed kunnen zijn worden meegenomen. Belangrijke onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn:

  • De waarde van het bedrijf en de waarde ontwikkeling van het bedrijf in de toekomst
  • De hypotheek en de eigen woning. Past deze nog bij de huidige situatie?
  • De oudedagsvoorzieningen. Welke oudedagsvoorzieningen heeft u al en is dat voldoende?
  • Wat doet u met uw geld? Gaat u sparen of beleggen? Gaat u de hypotheek aflossen?
  • Wat zijn de financiële gevolgen van vroegtijdig overlijden of arbeidsongeschiktheid?

Het doel van de financiële planning is om inzicht te geven in waar u nu financieel staat en waar u toe in staat bent in de toekomst.

Als u zich afvraagt hoe u uw financiële situatie in kaart kunt brengen of hoe u financiële zekerheid voor later kunt bereiken, dan kunnen wij u helpen.

Remko van de Craats RB
Financieel Planner
rvdcraats@vanreefc.nl

Mr. Arjan van der Bok RB MB MFP
Financieel Planner
avdbok@vanreefc.nl