21 november 2023

1.    Beoordeel of uw loon gebruikelijk is voor 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is de gebruikelijkloonregeling gewijzigd. Het is daarom de verwachting dat het dga-salaris in 2023 één van de speerpunten wordt bij controle van de Belastingdienst.

Het loon van de DGA moet tenminste het hoogste bedrag zijn van:

  • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het loon van de meestverdienende werknemer van de BV of een verbonden lichaam; of
  • € 51.000 (normbedrag 2023)

Is het salaris van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager? Dan mag u van dat lagere salaris uitgaan als u dat voldoende kunt onderbouwen. Dan is een goed dossier het halve werk!

2.              Houd rekening met het eerste toetsmoment van de
wet Excessief lenen

Met ingang van 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen in werking getreden. Het eerste toetsmoment komt eraan: 31 december 2023. Op die datum wordt beoordeeld of u excessief leent van uw bv. Het is daarom goed om in aanloop naar deze datum uw situatie tegen het licht te houden. Leent u meer dan € 700.000 en houdt dat geen verband met uw eigen woning? Dan kan actie nodig zijn!

3.              Anticipeer op de verlaging van het grensbedrag van de wet Excessief lenen

In de Tweede Kamer is een amendement aangenomen waarmee het grensbedrag in 2024 daalt naar € 500.000. Dat toetsmoment is 31-12-2024. Mogelijk voldoet u wel aan de grens van € 700.000, maar niet aan de grens van € 500.000. Het is verstandig dan nu al na te denken hoe u dit volgend jaar gaat oplossen. In sommige situaties kan het verstandig zijn om in 2023 daarvoor nog in actie te komen.

4.              Ken uzelf een fiscaal optimale eindejaarsbonus toe

Bent u van plan uzelf een eindejaarsbonus uit te keren? Beoordeel welke variant voor u voordelig is:

  • Benut de vrije ruimte;
  • Belast loon; of
  • Dividend

Het hangt af van uw specifieke situatie welk van deze opties voor u het meest voordelig is.

5.              Anticipeer op aanpassing BOR

In het Belastingplan 2024 zijn een aantal wijzigingen voor de BOR aangekondigd. De eerste wijziging heeft al in 2024 direct gevolgen: aan derden verhuurd vastgoed komt niet meer in aanmerking voor de BOR en DSR.

Verder staan er grotere wijzigingen op stapel voor 2025. Het is verstandig om hier op tijd bij stil te staan. Een bedrijfsoverdracht is niet in een handomdraai geregeld. Daarom is het goed om nu al na te gaan denken over de lange termijn.

6.              Verdeel de bijtelling auto samen met uw partner

Werkt uw partner mee in uw bv en valt hij/zij in een lagere belastingschijf in box 1? Dan kan het voordelig zijn de bijtelling voor de auto te delen met uw partner. Dit levert u allereerst tariefvoordeel op. De verdeling heeft mogelijk ook gevolgen voor de heffingskortingen. Of dit voor u positief of negatief uitpakt, hangt sterk af van de situatie.

Aandachtspunt hierbij is wel dat de verdeling van de bijtelling redelijk moet zijn. Uw partner moet dus ook de auto nodig hebben voor de dienstbetrekking. Het fiscaal meest optimale scenario is daarom niet altijd mogelijk, maar vaak valt er wel te optimaliseren.

7.              Plan uw dividenduitkeringen

Als u dividend uitkeert uit de bv naar privé, bent u daarover belasting verschuldigd. In 2024 verandert het tarief in box 2. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee tarieven: 24,5% tot € 67.000 (of €134.000 bij fiscaal partnerschap) en 33% over het meerdere. Wanneer u in de toekomst een dividenduitkering overweegt te doen voor max. € 67.000, is het voordeliger om daarmee te wachten tot 2024. Overweegt u meer dividend uit te keren, dan kan het voordelig zijn om in 2023 al dividend uit te keren.

Hoe dit voor u het meest voordelig uitpakt, hangt af van uw persoonlijke situatie en behoefte aan dividend.

Bent u voornemens om nog in 2023 een dividenduitkering of giften te doen? Let dan goed op: de Eerste Kamer moet het Belastingplan 2024 nog goedkeuren. Dit gebeurt op 19 december a.s.. Het kan dan zinvol zijn de definitieve besluitvorming af te wachten!

Wij spreken graag door over wat dit voor uw situatie betekent. Neem contact met ons op: