21 november 2023

1.    Optimaliseer de samenstelling van Box 3

De peildatum voor Box 3 is 1 januari. De omvang en samenstelling van uw Box 3-vermogen op deze datum is relevant voor de heffing over heel 2024. Wanneer u grote uitgaven overweegt of u denkt na over het verkopen van (een deel van) uw beleggingen, kan het verstandig zijn om dit nog in 2023 te doen i.p.v. in 2024. Zo kunt u de omvang en/of samenstelling van uw Box 3-vermogen beïnvloeden.

De samenstelling van het vermogen – en daarmee de box 3-heffing – wordt eens per jaar, in januari, vastgesteld. Door de verschillende rendementen op de verschillende categorieën is het aanlokkelijk om op de peildatum de samenstelling van het vermogen tijdelijk te wijzigen. Dat wordt peildatumarbitrage genoemd. Een voorbeeld hiervan is dat u uw beleggingen vlak voor 1 januari 2024 verkoopt en in januari weer aankoopt. Op 1 januari wordt dit vermogen dan veel lager belast. Dat wil de wetgever tegengaan. Hier geldt een termijn van drie maanden.

2.              Benut de jaarlijkse vrijstelling schenkbelasting

Elk jaar mag u belastingvrij een bedrag schenken. In 2023 is de vrijstelling voor schenking aan kinderen € 6.035. Voor schenkingen aan kleinkinderen en derden geldt een vrijstelling van € 2.418. Verder geldt voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar een eenmalige verhoging van deze vrijstelling tot € 28.947. Wanneer de schenking wordt gedaan voor een studie is de eenmalig verhoogde vrijstelling € 60.298.

Heeft u in 2021 of 2022 een schenking gedaan aan uw kind voor een eigen woning en heeft u toen niet het volledige bedrag van de vrijstelling benut? Dan kunt u in 2023 nog een aanvullende schenking doen tot het maximum dat gold in 2022. Let wel op dat deze schenking door uw kind uiterlijk in het tweede jaar na het jaar van schenking moet zijn benut voor de eigen woning. Als u in 2022 voor het eerst heeft geschonken onder deze vrijstelling, moet deze schenking uiterlijk in 2024 worden gebruikt.

3.              Stort nog dit jaar een bedrag op een lijfrentespaarrekening

Met de aankoop van een lijfrente of het storten van een bedrag op een lijfrentespaarrekening, creëert u een aftrekpost voor uw aangifte Inkomstenbelasting.

De fiscaal aftrekbare bedragen voor aankoop van een lijfrente zijn in 2023 fors verhoogd. Wanneer u een pensioentekort heeft, is de fiscale jaarruimte verhoogd naar 30% van het inkomen. De maximale jaarruimte is in 2023 bovendien gestegen van € 15.317 naar € 34.550. Als u de afgelopen tien jaar niet de volledige jaarruimte heeft benut voor de aankoop van een lijfrente, dan kan dit alsnog. Dit inhaalbedrag is fors verhoogd in 2023 van € 8.065 naar maximaal € 38.000.

Een andere verruiming is dat u tot vijf jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd lijfrentepremies kunt aftrekken. Tot 2023 kon dit tot aan uw AOW-leeftijd.

4.              Optimaliseer uw giftenaftrek

Giften aan goede doelen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor de aftrek van giften geldt een drempel. Alleen giften boven deze drempel zijn aftrekbaar. De drempel bedraag 1% van uw verzamelinkomen vóór de aftrek van persoonsgebonden aftrekposten. Er geldt daarnaast ook een maximum van 10% van het verzamelinkomen voor de aftrek van persoonsgebonden aftrekposten.

Afhankelijk van de hoogte van uw giften kan het dus voordelig zijn om de giften te clusteren of juist te spreiden. Clusteren is voordelig wanneer u de drempel van 1% anders niet overschrijdt, spreiden is beter wanneer u tegen het plafond van 10% aanloopt. Misschien kunt u daarom de giften beter op 31 december 2023 doen in plaats van in januari 2024.

Daarnaast heeft u ook nog de optie van een periodieke gift. Giften die kwalificeren als een periodieke gift zijn niet beperkt door een drempelbedrag. Wel geldt er een maximum van € 250.000 per jaar.

Bent u voornemens om nog in 2023 een dividenduitkering of giften te doen? Let dan goed op: de Eerste Kamer moet het Belastingplan 2024 nog goedkeuren. Dit gebeurt op 19 december a.s.. Het kan dan zinvol zijn de definitieve besluitvorming af te wachten!