1 december 2023

Hebt u een samenwerkingsverband dat geld leent van uw eigen bv? Dan is deze blog interessant voor u. Mogelijk bent u door uw adviseur wel gewezen op de Wet excessief lenen. Maar het addertje onder het gras is wellicht groter dan u denkt.

Excessief lenen

Even naar de basis, Wet excessief lenen, wat is het precies? In hoofdlijnen geldt het volgende. Het wetsvoorstel excessief lenen introduceert vanaf 2023 een fictief regulier voordeel. Leent u als dga meer dan € 700.000, dan is over het meerdere box 2-belasting verschuldigd. Daarbij worden schulden van de aanmerkelijkbelanghouder en zijn fiscaal partner samengeteld. Het eerste peilmoment is 31 december 2023. De schuld die u dan hebt, is van belang voor de grens van € 700.000.

Let op: het voornemen is dat de grens van € 700.000 volgend jaar daalt naar € 500.000. De peildatum is 31 december 2024.

Samenwerkingsverbanden

Regelmatig komt het voor dat er in privé wordt samengewerkt met anderen. Dit kan in een formeel samenwerkingsverband zijn, bijvoorbeeld een maatschap of vennootschap onder firma. Het kan ook dat twee personen samen bijvoorbeeld een pand kopen zonder die samenwerking in te schrijven bij de KvK. Als vanuit uw bv wordt geleend aan het samenwerkingsverband, dan moet u opletten! Het is dan namelijk van belang of er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid. Als er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid, dan kan ieder van de personen voor de gehele schuld aansprakelijk gesteld worden. Los van de vraag of u dat zelf zou doen, gaat het om wat juridisch mogelijk is.

Een voorbeeld

Stel dat u € 500.000 geleend hebt aan een samenwerkingsverband waarin u zelf participeert. U deelt voor 25% in het resultaat. De vraag komt op voor welk bedrag u dan de lening moet meetellen voor de bepaling van de hoogte van uw totale schuld aan de bv. Logischerwijs zou je denken dat dit voor 25% is. Stel dat u ook een rekening-courant hebt met een saldo van € 400.000, dan zou je denken dat u netjes onder de € 700.000 blijft. Als er echter sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid, dan telt de lening aan het samenwerkingsverband mee voor 100%! En dan speelt excessief lenen toch een rol.

De essentie

Ik hoor het u denken: “Hoe kan dit de bedoeling zijn?” Dat dit overkill is, dat zijn we met elkaar eens. Leuker kunnen we het niet maken… Maar ook: voorkomen is beter dan genezen.

Laat u niet verrassen en neem nu nog contact op met uw adviseur. Er is nog een reparatiemogelijkheid totdat het eenmaal 31 december 2023 is. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de geldleningsovereenkomst. Kom nog in actie als dit bij u speelt.

Govert Meerkerk

Govert Meerkerk
Belastingadviseur
Ook bereikbaar via 0343-415940