2 juni 2020

Kan de werkgever fiscaal een voorziening vormen vanwege uit te betalen transitievergoedingen? In een recent besluit heeft de Staatssecretaris van Financiën daarop antwoord gegeven. In deze blog ga ik hier graag nader op in.

Nut en voorwaarden

De vraag kan opkomen waarom een fiscale voorziening zinvol is. Door de vorming van een voorziening kan in de eerste plaats de fiscale winst in een bepaald jaar verlagen. Daarmee bereikt u in ieder geval uitstel van belastingheffing. Maar het wordt nog mooier: als u weet dat in een later jaar het belastingtarief daalt dan realiseert u nu al direct een belastingvoordeel! Immers, u trekt toekomstige uitgaven nu al in de vorm van een voorziening af tegen een hoger belastingtarief.

Een voorziening mag u vormen als de uitgaven voor de transitievergoeding:

  1. Hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongeis); en
  2. Ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend (toerekeningseis); en
  3. Er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen (zekerheidseis).

In het geval u aan deze drie eisen voldoet, dan mag u een voorziening vormen. Daarbij geldt wel dat de toekomstige uitgaven redelijkerwijs moeten kunnen worden geschat.

Praktijkvoorbeeld

Een transitievergoeding betaalt u als werkgever als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever of – in geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever – op initiatief van de werknemer is geëindigd of niet is verlengd. De wettelijke regeling (BW 7) en de arbeidsovereenkomst leiden ertoe dat aan de oorsprongeis is voldaan. Aan de toerekeningseis is voldaan als de voorziening gevormd  voor uitgaven die zien op de verstreken diensttijd van de werknemer op balansdatum. Als laatste eis moet er – op balansdatum – een redelijke mate van zekerheid zijn dat het dienstverband zal eindigen en een transitievergoeding zal worden betaald. In dat geval staat niets de vorming van een voorziening meer in de weg.

Voordeel

Stel, u voldoet aan alle voorwaarden voor de vorming van een transitievoorziening, wat is dan het fiscaal voordeel? Bij een winst tot € 200.000 is het belastingtarief in 2019 19% en in 2020 16,5%. De vorming van een voorziening eind 2019 levert u dus al direct 2,5% belastingvoordeel op. Als de voorziening € 50.000 bedraagt, loopt het belastingvoordeel al snel op tot € 1.250. Zo snel verdient u het waarschijnlijk zelf niet?

De vorming van een voorziening vanwege transitievergoeding is slechts een voorbeeld van de vele mogelijkheden die er zijn om uw fiscale winst in enig jaar te drukken. Ook voor andere uitgaven is het vormen van een voorziening wellicht mogelijk, denk bijvoorbeeld aan periodiek onderhoud. Wij merken op dat menigeen de mogelijkheden van een fiscale voorziening ten onrechte nog wel eens over het hoofd ziet. Beschikt u over een fiscaal adviseur die het verschil maakt? Anders is het hoog tijd voor u om een keer kritisch naar de fiscale winstbepaling te (laten) kijken. Zeker in deze corona-crisis telt elke euro. Met onze frisse blik als fiscaal adviseur denken wij graag verder met u mee.

G. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur