11 oktober 2023

De inzet van vrijwilligers bij een ANBI leidt tot fiscale mogelijkheden. Zo kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de onbelaste vrijwilligersvergoeding voor de loonheffingen. Een andere fiscale kans is het creëren van een fictieve aftrekpost binnen de vennootschapsbelasting (VPB). Deze fiscale aftrekpost wil ik graag voor u toelichten. De praktijk leert me namelijk dat zowel de Belastingdienst als fiscaal adviseurs regelmatig deze regeling onjuist toepassen.

Wat zegt de wet VPB?

Het wordt nog wel eens vergeten maar ook ANBI’s kunnen VPB-plichtig zijn. De Wet VPB regelt in dat geval een fictieve aftrekpost als de ANBI gebruik maakt van vrijwilligers. De hoogte hiervan is de vergoeding die op basis van het minimumloon zou zijn gegeven onder aftrek van de daadwerkelijk ontvangen vergoedingen. Zeker bij ANBI’s met veel vrijwilligers kan deze faciliteit ertoe leiden dat ANBI’s per saldo geen VPB afdragen. De moeite waard om over na te denken!

Onjuiste informatie op de website van de Belastingdienst

Op de website van de Belastingdienst worden ANBI’s gewezen op fiscale mogelijkheden. Dat geldt ook voor de fictieve loonkostenaftrek voor vrijwilligers. Dat valt te prijzen. Maar wat is nu het geval? De gepubliceerde informatie is onjuist omdat het niet in lijn is met de wet VPB! Hierdoor bestaat de kans dat ANBI’s een aftrekpost over het hoofd zien en ten onrechte VPB betalen. Regelmatig leggen fiscaal adviseurs deze regeling te strikt uit en ook de Belastingdienst maakt zich hier schuldig aan.

Praktijkcasus ANBI

Op de site van de Belastingdienst valt te lezen dat de fictieve loonkostenaftrek voor een ANBI alleen geldt als de winst van de ANBI voor 70% of meer wordt gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers. Dat strookt niet met de wettekst. Onlangs moesten we bij een welzijnsinstelling de Belastingdienst hier zelf op wijzen. De uitkomst in deze casus: geen VPB-plicht! In de wet VPB bestaat de mogelijkheid van fictieve loonkostenaftrek voor ANBI’s en SBBI’s. Voor SBBI’s geldt de aanvullende voorwaarde dat  de winst voor 70% of meer wordt behaald met de inzet van vrijwilligers.

Advies voor uw ANBI

Is uw ANBI mogelijk VPB-plichtig? Denk dan goed na over de fiscale winstbepaling. Als uw ANBI gebruik maakt van vrijwilligers kan de fictieve loonkostenaftrek voor vrijwilligers het verschil maken! Om deze aftrekpost te kunnen onderbouwen dient uw ANBI de volgende gegevens m.b.t. de vrijwilligers in de administratie vast te leggen:

  • Het aantal gewerkte uren
  • Naam, adres en woonplaats
  • Eventuele daadwerkelijke beloningen

De wetteksten en de toepassing ervan kunnen ingewikkeld zijn. Wij kunnen ons voorstellen, dat u vragen heeft over de fiscale positie van uw ANBI. Neem dan gerust contact met mij op, graag denk ik met u mee.

Arjan Van Der Bok

Mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Fiscaal directeur / belastingadviseur
Ook bereikbaar via 0343-415940