19 februari 2019

Stel, u heeft net een bedrijfsmiddel (een machine, een transportmiddel, ed.) verkocht met een forse boekwinst. In principe moet er over de boekwinst worden afgerekend met de fiscus. Dat is vervelend omdat u door deze belasting minder kunt herinvesteren. De wetgever komt u daarom tegemoet door de faciliteit van de herinvesteringsreserve.

Herinvesteringsreserve

Door een herinvesteringsreserve wordt de boekwinst op de verkoop van een bedrijfsmiddel vooruitgeschoven. Er hoeft niet direct te worden afgerekend over de fiscale claim die rust op het verkochte bedrijfsmiddel. Belangrijk is echter om te realiseren dat er aan het vormen van een herinvesteringsreserve een aantal belangrijke voorwaarden zijn verbonden. Eén van de voorwaarden is het herinvesteringsvoornemen. Volgens de wet mag namelijk een herinvesteringsreserve worden aangehouden ‘indien en zolang het voornemen tot een herinvestering van de opbrengst bestaat’.

Herinvesteringsvoornemen

Wanneer is er nu sprake van een herinvesteringsvoornemen? Er is sprake van een herinvesteringsvoornemen als de wil van de belastingplichtige erop is gericht om de opbrengst, die verkregen is bij de verkoop van het bedrijfsmiddel, te herinvesteren. Dat wil zeggen dat herinvesteren duidelijk de voorkeur heeft boven andere bestedingsmogelijkheden van de opbrengst.

Concretisering

Het herinvesteringsvoornemen moet concreet worden gemaakt. Goede dossiervorming is noodzakelijk om het herinvesteringsvoornemen aannemelijk te maken. Het aannemelijk maken van het herinvesteringsvoornemen ligt namelijk bij de belastingplichtige. Factoren die hiervoor van belang zijn kunnen als gevolg van de jurisprudentie worden opgesomd. De vakliteratuur geeft de volgende opsomming:

  • Feitelijk handelen van de belanghebbende;
  • Verklaringen van de belanghebbende;
  • Verklaring van derden;
  • Objectieve gegevens die de verklaring onderbouwen;
  • Schriftelijke vastleggingen zoals correspondentie;
  • Onderhandelingen over herinvesteringen;
  • Verwerking in de jaarstukken en belastingaangiften;
  • Het uiteindelijk al dan niet herinvesteren.

De herinvesteringsreserve heeft echter nog meer aspecten dan het vervangingsvoornemen. Mocht u hierover meer willen weten, neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze Finance Consultants!

 

J. (Johan) de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreeacc.nl