4 juli 2018

Veel ondernemingen worden bij leven van de ondernemer verkocht aan de kinderen. Bij het overlijden van deze ondernemer erven de kinderen vervolgens een zak geld, waarover fors erfbelasting en inkomstenbelasting verschuldigd is. Het overdragen van een familiebedrijf kan op een lucratievere manier: de ondernemer schenkt zijn onderneming (deels) bij leven aan zijn kinderen.

Onderneming schenken

Bij het (deels) schenken van de onderneming bij leven aan de kinderen, gaat de winst-aangroei na die schenking rechtstreeks naar de kinderen. Mooier is het feit dat de overdracht van aandelen bij leven aan kinderen, die daarvoor drie jaar bij de onderneming werkten en daarna nog vijf jaar blijven werken, fiscaal erg voordelig kan. (En dat werken bij de onderneming hoeft maar een paar uur per maand te zijn!) Het voordeel bestaat uit twee delen: voordeel in de erf-/schenkbelasting en voordeel in de inkomstenbelasting. Winstreserves en stille reserves kunnen zonder inkomstenbelastingheffing worden geschonken (uitstel van belastingheffing naar de (verre) toekomst). Daarnaast is de eerste € 1.072.000 ondernemersvermogen volledig vrijgesteld van erf-/schenkbelasting en het meerdere voor 83% (voorkomen van belastingheffing). Zo kan vermogensoverheveling van ouders naar kinderen met bijzonder weinig belasting plaatsvinden.

Aandelen verkopen

Maar wat nu als een kind eigenlijk helemaal geen ondernemer wil worden en de onderneming door één van de andere kinderen wordt geleid? Dan kan het handig zijn dat na die vijf jaar wachttijd het ondernemende kind de aandelen van zijn broer of zus, die geen ondernemer wil of kan zijn, koopt. Als het verkopende kind zijn aandeel in een BV heeft, kan ook dan belastingheffing worden doorgeschoven.

Aandachtspunten

Zo’n schenkingstraject heeft echter wel wat aandachtspunten. Zo is een juridische splitsing van de holding van de overdragende ondernemer handig om een holdingstructuur voor de kinderen te realiseren. Ook dient een voor de familie en voor de fiscus acceptabele waarde te worden bepaald. En last but not least: welke afspraken leg je binnen de familie vast ter voorkoming van toekomstige conflictsituaties in een aandeelhoudersovereenkomst en in een zogenaamd “familiestatuut”?

Wilt u meer weten over het overdragen van uw familiebedrijf? Neem daarvoor gerust vrijblijvend contact op met onze Corporate Finance specialisten!