17 mei 2019

Box 3 blijft de gemoederen bezig houden. Op korte termijn is er geen wijziging van box 3 te verwachten. Dit blijkt uit de brief van 15 april 2019 die de staatssecretaris van Financiën stuurde naar de Tweede Kamer.

In deze brief wordt het volgende opgemerkt: “Gezien de complexiteit en de verregaande gevolgen van een vermogensrendementsheffing op basis van werkelijk rendement voor burgers, financiële instellingen en de Belastingdienst, zou een stelsel op basis van werkelijk rendement ten koste gaan van elementen die het kabinet ook belangrijk vindt (…).” “(…) Dit laat onverlet dat het kabinet de wens van een heffing op basis van werkelijk rendement begrijpt.”

Oplossing

Een oplossing is dus nog niet gevonden. En laten we wel wezen: de alternatieven voor de huidige box 3 zijn complex. En natuurlijk moeten de alternatieven uitvoerbaar en handhaafbaar blijven. Ook hebben burgers belang bij een stelsel wat eenvoudig en begrijpelijk is.

Actie

Bovenstaande neemt niet weg dat er snel actie ondernomen zou moeten worden. Op 18 april 2019 (3 dagen later) heeft de staatssecretaris van Financiën weer een brief verzonden naar Tweede Kamer. Deze brief bevat de aankondiging dat bezwaarschriften tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 als massaal bezwaar (opnieuw) worden aangewezen. Daarmee wordt eenzelfde werkwijze voortgezet als voor de behandeling van de massaal bezwaarschriften over het belastingjaar 2017. We “modderen” als het ware voort! Dit neemt echter niet weg dat wij opnieuw van de mogelijkheid van massaal bezwaar gebruik zullen maken.

Voor de aanslagen 2018 kunnen wij bezwaarschriften indienen. Net zoals wij gedaan hebben voor verschillende klanten bij de aanslagen 2017. Wilt u (opnieuw) dat wij bezwaar maken tegen de box 3 heffing? Neemt u dan gerust contact met ons op.

J. (Johan) de Bruin AA RB
J. (Johan) de Bruin AA RB

Belastingadviseur
jdbruin@vanreefc.nl