11 april 2022

In de afgelopen jaren bent u al meerdere keren geïnformeerd over het wetsvoorstel excessief lenen. De behandeling van de wet heeft lang op zich laten wachten. Inmiddels is echter wel duidelijk dat het wetsvoorstel behandeld gaat worden. Wel is het wetsvoorstel inmiddels wat aangepast. Het drempelbedrag van € 500.000 is verhoogd naar € 700.000.

Maar kunt u nu gerust zijn als u minder dan € 700.000 heeft geleend van uw bv? Het simpele antwoord op deze vraag is: “meestal niet”.

Wat als er meer dan € 700.000 geleend is?

De wet excessief lenen geldt voor alle type leningen en rekening-couranten (met uitzondering van de eigen woning). Heeft u meer dan € 700.000 geleend van uw bv dan kunt u met dit wetsvoorstel te maken hebben. Leningen aan sommige familieleden vallen ook onder deze regeling. Als u meer dan € 700.000 leent van uw bv zal het surplus belast worden in box 2 van de inkomstenbelasting. Vanaf 2021 is tarief van box 2 in de inkomstenbelasting 26,90%.

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel per 1 januari 2023 zal ingaan. Wij verwachten dat deze ingangsdatum nog steeds gehaald gaat worden. Belangrijk om te realiseren dat op 31 december 2023 de Belastingdienst voor het eerst toetst of de lening ‘excessief’ is.

Wat als er minder dan € 700.000 geleend is?

Ook als er minder geleend is kunt u te maken krijgen met de box 2 heffing. Het is dus niet zo dat u onbeperkt en zonder voorwaarden kunt lenen tot een bedrag van € 700.000.

Uit de jurisprudentie blijkt dit. Een lening die niet kan worden afgelost of niet zal worden afgelost wordt fiscaal gezien als een winstuitdeling. Deze uitdeling is ook belast met box 2 heffing. De inspecteur heeft de bewijslast bij het stellen van een uitdeling. Belangrijk is dan ook dat er voldoende aandacht is aan de voorwaarden van uw lening of rekening-courant.

Tijdige actie is vereist

Heeft u een schuld (lening of rekening-courant) aan uw bv dan is het verstandig om tijdig actie te ondernemen. Heeft u bijvoorbeeld vastgoed dan kan het voordelig zijn om wat vastgoed over te dragen aan uw bv. In 2022 is het tarief van de overdrachtsbelasting nog 8% (voor niet-woningen). Deze stijgt naar verwachting naar 9% in 2023.

Belangrijk is dat u weet welke opties in uw situatie het meest voordelig zijn. Immers kunt u dan alleen een gewogen beslissing nemen. Wij helpen u graag verder.

Johan de Bruin

mr. J. de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreefc.nl