16 september 2021

Beste stichtingsbestuurder, heb je het uitkeringenregister al op orde? Het wat? Het uitkeringenregister!

Sinds 27 september 2020 is een stichting verplicht om een register bij te houden van alle personen die een uitkering krijgen van 25% of minder van de uitgekeerde bedragen in een bepaald boekjaar. In dat register worden de namen en adressen van begunstigden aan wie in een bepaald boekjaar een uitkering is gedaan, geregistreerd, samen met het de bedragen van die uitkeringen en de data waarop die uitkeringen zijn gedaan.

Of er een uitkering is gedaan die 25% of minder is van het voor uitkering door de stichting vatbare bedrag, kan pas na afloop van het boekjaar worden vastgesteld.

Het register moet regelmatig worden bijgehouden en is niet openbaar. Het is vooral bedoeld om uitkeringsgegevens makkelijker raadpleegbaar te maken voor de Belastingdienst.

Waarom worden begunstigden die een uitkering van meer dan 25% ontvangen niet in het uitkeringsregister ingeschreven? Dat zijn UBO’s en die worden al geregistreerd.

Taaie kost hè? Maar toch belangrijk. Het bijhouden van het uitkeringsregister valt namelijk onder de boekhoudplicht. En als niet voldaan wordt aan de boekhoudplicht ontstaat er bestuurdersaansprakelijkheid. En dan heb ik nog zo’n aardigheidje voor je: als je stichting ANBI is en de administratie voldoet niet, dan kan dat het verlies van de ANBI-status tot gevolg hebben.

Dat zijn best zware gevolgen. Dus alle reden om het uitkeringenregister serieus te nemen. Heb je hulp nodig? Neem gerust contact op. Mijn collega’s en ik denken graag met je mee.

 

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Juridisch adviseur/Belastingadviseur
wboerman@vanreefc.nl