11 juni 2024

Vanaf 22 juni 2024 moeten grote multinationals jaarlijks openbaar maken hoeveel winstbelasting zij wereldwijd betalen. Deze verplichting geldt voor bedrijven met een netto-omzet van meer dan € 750 miljoen. Hoewel dit op dit moment misschien niet zo relevant lijkt voor veel MKB-ondernemingen, is het onzeker of de grenzen in de toekomst niet zullen worden verlaagd.  Wat wel zeker is, is dat de regeldruk niet afneemt, maar juist toeneemt.

Toenemende regeldruk in het MKB

Ook het MKB heeft te maken met toenemende regeldruk. In deze blog ga ik kort in op de documentatieverplichting binnen het MKB.  Deze is alweer enkele jaren een wettelijke verplichting die moet worden nageleefd als er sprake is van buitenlandse groepsentiteiten. In “pure” binnenlandse situaties is er overigens geen sprake van deze verplichting. Deze verplichting is er al wanneer de geconsolideerde omzet € 50 miljoen of meer bedraagt. En eerlijk is eerlijk, die grens is sneller bereikt.

Let op: Een geconsolideerde omzet van 50 miljoen

Bij een geconsolideerde omzet van € 50 miljoen moet er een groepsdossier (master file) en een lokaal dossier (local file) worden opgenomen in de administratie. Deze dossiers moeten uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting aanwezig zijn in de administratie. Zijn deze dossiers niet aanwezig dan kunt u uw aangifte niet indienen. De Belastingdienst stelt dan dat u niet heeft voldaan aan de administratieplicht.

De masterfile en de local file

Maar wat staat er dan allemaal in een deze dossiers? Een groepsdossier geeft informatie over:

  • de organisatiestructuur;
  • een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten;
  • de immateriële zaken;
  • de financiële activiteiten binnen de groep;
  • de financiële en belastingpositie van de multinationale groep;
  • lijsten van belangrijke overeenkomsten, immateriële zaken en transacties;

In het lokale dossier moet gedetailleerde informatie over specifieke intercompanytransacties worden opgenomen. Deze informatie vult het groepsdossier aan en helpt u te bewijzen dat er zakelijk wordt gehandeld.

Wij helpen u graag verder

We begrijpen dat het naleven van deze verplichting moeilijkheden kan opleveren. Als uw onderneming(en) de grens van € 50 miljoen geconsolideerde omzet nadert, kunt u gerust contact met ons opnemen. We helpen u graag verder.