13 april 2023

Verplicht opgave doen bij de Belastingdienst van een uitbetaling aan een ondernemer die aan u een factuur uitreikt met daarop vermeld “btw-vrijgesteld”? Die vraag bereikte me een aantal keren in de achterliggende tijd en het antwoord is: ja. Jawel, dat leest u goed. Een gevolg van de per 1 januari 2022 ingevoerde renseigneringsplicht als vervanger van de IB-47-opgave. In bijvoorbeeld de medische sector en bij onderwijsinstellingen heeft dit tot veel vragen, ergernis en onbegrip geleid. Reden dit via een blog nog eens bij u onder de aandacht te brengen.

IB-47-opgave

De IB-47-opgave hield in de opgave aan de Belastingdienst van door u aan natuurlijke personen uitbetaalde bedragen die niet bij u in loondienst waren. Al dan niet verplicht, afhankelijk van de vraag of de Belastingdienst er bij u om verzocht deze opgave zelf te doen. Was er geen verplichting van de zijde van de Belastingdienst dan stond het u vrij deze opgave zelf te doen. Uitgezonderd van de IB-47-opgave waren de onbelaste vrijwilligersvergoedingen of betalingen aan ondernemers.

Vanaf 1-1-2022 renseigneringsplicht

Per 1 januari 2022 geldt onder voorwaarden een verplichte opgave van uitbetaalde bedragen aan derden. Dit noemen we de renseigneringsplicht. Deze renseigneringsplicht geldt als u:

  1. inhoudingsplichtige bent voor de loonheffingen dan wel een collectieve beheersorganisatie bent; en
  2. bedragen uitbetaalt aan natuurlijke personen die niet in dienst bij u zijn en geen btw in rekening brengen dan wel btw-vrijgesteld hun diensten aanbieden. Betalingen op grond van de vrijwilligersvergoeding zijn hiervan uitgezonderd.

In tegenstelling tot de IB-47-opgave bent u nu dus verplicht uit eigen beweging opgave te doen. Voor het jaar 2022 had u daarvoor de tijd tot en met 31 januari 2023. Nog niet gedaan? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw belastingkantoor om afspraken te maken hoe u alsnog aan uw verplichting gaat voldoen. Tot 3 april jl. kon u formeel om uitstel vragen. Niet in actie komen is geen optie als u een boete wilt voorkomen. Vanaf het jaar 2023 kunt u al opgave doen gedurende het boekjaar.

Vragen en bezwaren in de praktijk

Veel organisaties ervaren de verplichte opgave als een administratieve lastenverzwaring. Opgave dient  bijvoorbeeld plaats te vinden met behulp van de BSN van opdrachtnemers. Maar die geven  hun BSN niet zomaar af. Een veel gestelde vraag is: is dit wel AVG-proof? Een andere terugkerende vraag is bij opdrachtnemers: worden mijn inkomsten meegenomen bij de Voor Ingevulde Aangifte (VIA)? En zo ja, hoe worden deze inkomsten dan verwerkt op de VIA, ik ben toch ondernemer? Of krijgen ondernemers straks vragenbrieven van de Belastingdienst?

Kortom, hier is het laatste woord naar ik meen nog niet over gezegd. Ik verwacht nog wel wat aanpassingen op deze regeling. Als lid van de commissie SRA Fiscaal heb ik voor de uitvoeringspraktijk nogmaals aandacht voor gevraagd bij het overleg met de Belastingdienst. Houd daarom de website van de Belastingdienst in de gaten met de gepubliceerde vragen en antwoorden (FAQ).

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Fiscaal directeur | Belastingadviseur
avdbok@vanreefc.nl