23 april 2024

De telefoon gaat. Ik krijg een directeur-eigenaar aan de lijn. Eén van zijn werknemers heeft zich twee weken geleden ziekgemeld. Ik hoor aan de stem aan de andere kant van de lijn dat er meer speelt. “Ik heb sterke twijfels op mijn werknemer wel echt ziek is.” Ik vraag door naar de situatie. Het blijkt dat er de laatste tijd wat strubbelingen waren tussen hem en de werknemer. Op een uitnodiging van de werkgever om het uit te praten, ging de werknemer niet in. En dan zegt de werkgever: “Ik denk dat hij niet ziek is”.

Of de werkgever gelijk heeft, moet nog blijken. De werknemer is namelijk nog niet door de bedrijfsarts gezien of gehoord, zo vertelt de werkgever. Ik spits mijn oren, want alleen de bedrijfsarts kan en mag vaststellen of de werknemer door een objectief medische ziekte of gebrek in staat is zijn eigen bedongen arbeid te verrichten.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke werknemer. De leidraad bij alle re-integratieactiviteiten is de Wet verbetering poortwachter (WVP). In deze wet staat ook dat de werknemers in de eerste ziekteweek ziekgemeld moeten worden bij de Arbodienst of bedrijfsarts.

Wat ik de werkgever geadviseerd heb? Om zo snel als mogelijk een consult in te plannen bij de bedrijfsarts. Uit dit consult van de bedrijfsarts zal blijken of de werknemer in staat is (gedeeltelijk) eigen werk te doen.

En wat moet de werkgever doen met zijn twijfels en de strubbelingen van de laatste tijd? Die moet hij ook bij de bedrijfsarts ter sprake brengen. De bedrijfsarts is daarin objectief. En soms klaart een gesprek al de lucht.

Ook behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op.

Truus van de Bijl,
HR-adviseur
Ook bereikbaar via 0342-408508