17 april 2018

Huisartsen die overwegen om in te stappen bij een gezondheidscentrum, lopen tegen veel verschillende vragen aan. Bijvoorbeeld vragen over financiën, over het huren of kopen van een pand, of over een passende ondernemingsstructuur. Een 10-stappenplan biedt houvast tijdens de allereerste verkennende fase tot aan de uiteindelijke uitvoering.

Fase 1: DE VERKENNENDE FASE

Stap 1. Algemene oriëntatie starten
De betrokken eerstelijns zorgondernemers kijken bij deze stap naar hoe ze het opzetten van een gezondheidscentrum zouden willen aanpakken. Hierbij gaat de aandacht naar de individuele belangen van de mogelijke participanten en naar de organisatorische en financiële consequenties voor de praktijken en voor het samenwerkingsverband.
Resultaat: De mogelijke participanten zijn goed geïnformeerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gezondheidscentrum.

Stap 2. Inventariseren van relevante aspecten
Individuele exploratie van visie op en doelstellingen voor huisartsenzorg, huisartsen en andere deelnemers, praktijkorganisatie, financiële (on)mogelijkheden, huisvesting.
Resultaat: Een overzicht van visie(s) en mitsen van alle deelnemers.

Stap 3. Oriënteren met mogelijke samenwerkingspartners
Het bespreken van doelstellingen, de eerste onderhandeling, welke externe ondersteuning is er wenselijk, het maken van afspraken.
Resultaat: De keuze voor mogelijke gezondheidscentrum-partner(s) en afspraken over een ontwikkelingstraject.

Stap 4. Uitgebreid inventariseren van huidige situatie
Hierbij gaat het om nadere detaillering, zoals huidige praktijkorganisaties, knelpunten, (juridische) afspraken, financiën, huisvesting, en ontwikkelingen in de regio.
Resultaat: Een overzicht van verschillen die makkelijk en moeilijk te overbruggen zijn.

Fase 2: DE FASE VAN HET CONCRETISEREN VAN PLANNEN

Stap 5. Gemeenschappelijke uitgangspunten bepalen
Bij deze stap vindt de vaststelling van diverse zaken plaats, zoals praktijkorganisatie, personeel, taakverdeling, financiën, huisvesting, juridische aspecten, en ontwikkelingen op langere termijn.
Resultaat: De conclusies op hoofdlijnen voor het gezondheidscentrum.

Stap 6. Financiën uitwerken
Bij het uitwerken van de financiën gaat het onder meer om het vaststellen van het gewenste maximale investeringsniveau (ook bij huur), het bepalen van verschillen ten opzichte van reële getallen, om het overleggen en onderhandelen met de gemeente (grondprijs, parkeren), met de bank, en met derden (bijvoorbeeld de zorgverzekeraar). Maar ook om het plannen van investeringsmomenten ter maximale benutting van fiscale investeringssubsidies, en om de keuzebepaling “koop of huur”.
Resultaat: Het besluit van een “go” of “no go”.

Stap 7. Huisvesting uitwerken
Bij deze stap worden alle huisvestingsaspecten uitgewerkt, van vergunningaanvraag tot eindafrekening.
Resultaat: De start van de (ver)bouw.

Stap 8. Concrete werkafspraken maken
Concrete afspraken maken over de praktijkorganisatie, taakverdeling, aanschaf van apparatuur, inrichting van het gezondheidscentrum, en over de verhuizing.
Resultaat: Een draaiboek voor de verhuizing en een overzicht voor de praktijkorganisatie van het gezondheidscentrum.

Fase 3: DE UITVOERINGSFASE

Stap 9. Verhuizen naar het gezondheidscentrum
Tijdens deze stap wordt het draaiboek voor de verhuizing uitgevoerd. Ook gaat de aandacht uit naar het informeren van patiënten.
Resultaat: Een soepele start van het gezondheidscentrum.

Stap 10. Goed laten functioneren van het gezondheidscentrum
Om het gezondheidscentrum voortdurend goed te laten functioneren, is het belangrijk om regelmatig te evalueren, om inspirerende en haalbare doelen vast te stellen, en om aandacht te besteden aan communicatie en samenwerking.
Resultaat: Een stimulerende, duurzame en plezierige werksituatie.