11 juli 2024

Inhuur van zzp’ers of inleen van personeel

Of het nu gaat om het onderwijs, welzijnsinstellingen, non-profit organisaties of het MKB: de meeste organisaties hebben wel te maken met inhuur van zzp’ers of de inleen van personeel. Maar, heeft u dan wel oog voor de fiscale risico’s die (steeds meer) om de hoek komen kijken? En heeft uw organisatie de fiscale risico’s geminimaliseerd?

Schijnzelfstandigheid en zzp’ers

Werkt uw organisatie met zzp’ers? Dan is het risico van schijnzelfstandigheid een belangrijk aandachtspunt. Vanaf 1 januari 2025 wordt hier door de Belastingdienst streng(er) op gehandhaafd. De Belastingdienst heeft hiervoor zelfs 80 FTE vrijgemaakt. Bent u klaar voor de handhaving? Naar mijn mening is het verstandig om tijdig actie te (gaan) ondernemen.

Inlenersaansprakelijkheid

Leent uw organisatie personeel in? Bijvoorbeeld via uitzendorganisaties of andere instellingen binnen uw sector? Een van de belangrijkste risico’s bij het inlenen van personeel is inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat uw organisatie aansprakelijk kan worden gesteld voor belastingverplichtingen als de uitlener deze niet nakomt.

Op dit moment worstelen sommige organisaties met het terugbetalen van NOW-steun en het aflossen van de corona-belastingschulden. Na een periode van crisis nemen echter de aansprakelijkheidstellingen vaak toe. Bij faillissementen zal de Belastingdienst dan ook geneigd zijn om een beroep te doen op de inlenersaansprakelijkheid.

Ons advies

Heeft u te maken met inhuur van zzp’ers of de inleen van personeel? Naar mijn  mening is het belangrijk dat u – ook  bij de huidige inhuur of inleen – voldoende oog heeft voor de fiscale risico’s. Gelukkig zijn er verschillende manieren om de risico’s te beperken. Bij Van Ree Finance Consultants staan we klaar om u te helpen.

Johan de Bruin

J. (Johan) de Bruin
ook bereikbaar via 0343-415940