16 april 2019

Kunt u de snel veranderende wet- en regelgeving op fiscaal gebied nog de baas? Heeft u een compleet overzicht van alle  fiscale risico’s welke (kunnen) spelen binnen uw organisatie? En weet u ook welke maatregelen uw organisatie heeft getroffen om deze fiscale risico’s te kunnen beheersen? Met andere woorden: Is uw organisatie fiscaal “in control”?!

Verwachtingen van stakeholders

Steeds meer stakeholders zijn geïnteresseerd in uw fiscale positie. Zowel extern als intern moet u verantwoording afleggen. Ook de belastingdienst heeft de verwachtingen dat uw organisatie de fiscale risico’s beheerst. Immers, uw organisatie doet duidelijk, stellig en zonder voorbehoud haar belastingaangiften. En dat houdt heel wat in…

 Waar ligt de verantwoordelijkheid?

Naar wie wordt er binnen uw organisatie gekeken als de belastingdienst een controle doet? Wie is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een juiste btw-aangifte? Is dat de administratief medewerk(st)er, is dat het hoofd administratie, is dat de financieel directeur of is dat de bestuurder? De praktijk leert: op het moment dat het “echt fout” gaat, dan wijzen we naar elkaar!

Toenemende complexiteit van wet – en regelgeving

In de loop der jaren is het belastingsysteem alleen maar complexer geworden. Het is er daarom ook steeds moeilijker om alle fiscale risico’s te beheersen. Juist daarom is het belangrijk om de fiscale risico’s in kaart te (laten) brengen. Dat geeft duidelijkheid. Dat scheelt onzekerheid, en bespaart enorme naheffingen, renten en boeten!

Goede raad is goud waard!

Om te weten of uw organisatie fiscaal “in control” is, is het allereerst van belang dat u weet welke belastingrisico’s er binnen uw organisatie spelen. Mocht u hierover meer willen weten, neem dan gerust vrijblijvend contact op met één van onze specialisten binnen Van Ree Finance Consultants! Want: Een goed begin is het halve werk!

J. (Johan) de Bruin AA RB

J. (Johan) de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreefc.nl