22 juni 2023

Ja, u heeft het goed gelezen. Vanaf 1 juli 2023 is de belastingrente niet langer 4% maar stijgt de belastingrente naar 6%.

Voor welke belastingsoorten gaat de rente stijgen?

Het percentage van 6% geldt bij de inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, overdrachtsbelasting, dividendbelasting, schenk- en erfbelasting, BPM, belastingen op milieugrondslag, accijns en de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Oftewel: voor bijna alle belastingsoorten stijgt het percentage.

En de andere belastingsoorten dan?

Het percentage voor de vennootschapsbelasting en de (conditionele) bronbelasting blijft (nog) 8%. Aanvankelijk zou deze stijgen naar 10,5%. In de kamerbrief van 23 februari 2023 is dit echter voorlopig teruggedraaid? Maar voor hoe lang? Ik weet het niet.

In de hiervoor aangehaalde kamerbrief was het volgende aangegeven:

“Het tijdelijk – in ieder geval totdat bij de voorjaarsbesluitvorming anders is besloten – vaststellen van het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting op 8% wil ik wetstechnisch realiseren door zo snel mogelijk een wijziging van het Besluit belasting- en invorderingsrente in werking te laten treden. (…) Ik heb de Belastingdienst de opdracht gegeven om voor in rekening te brengen belastingrente te blijven rekenen met een percentage van 8%, wat nu ook het geval is”.

Achteroverleunen?

De voorjaarsbesluitvorming is inmiddels geweest. Kunnen we daarom met betrekking tot de vennootschapsbelasting en de (conditionele) bronbelasting “achteroverleunen”? Ik denk zelf van niet.

Voor zover ik kan beoordelen is aan de stijging van 4% naar 6% niet veel ruchtbaarheid gegeven. Echter de impact kan wel groot zijn. Dit onderstreept de noodzaak om alert te blijven. Voor alle belastingsoorten…

Tijdig actie vereist!

De omvang van de belastingrente kan soms gemakkelijk worden beperkt. In de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting kan dit door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. De adviseurs bij Van Ree denken daarom graag met u mee. Wacht daarom niet te lang om met ons contact op te nemen. Wij zijn u graag van dienst!

Johan de Bruin

mr. J. de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreefc.nl