6 maart 2023

Levenstestamenten zijn populair. Ook onder bestuurders/enig aandeelhouders van een BV!

In een levenstestament wordt geregeld wie er namens jou mag handelen als je daar door omstandigheden zelf niet (meer) toe in staat bent. Dat gebeurt door middel van een volmacht. Vaak is dat een algemene volmacht. Die stelt de gevolmachtigde in staat om jou in alle opzichten te vertegenwoordigen.

Mooi als dat geregeld is. Toch heb ik een vraag aan jou: heb je het nu ook (goed) geregeld voor je BV?

Twee petten

Als het gaat om jouw BV moet je jezelf realiseren dat je twee petten hebt. Die van aandeelhouder en die van bestuurder (directeur).

De persoon die je in het levenstestament gemachtigd hebt, kan jou wel als aandeelhouder, maar niet als bestuurder vertegenwoordigen. Als je dat wilt regelen dan moet je in je levenstestament in je hoedanigheid van bestuurder van jouw BV iemand aanwijzen, die belast wordt met het bestuur als jij daar niet meer toe in staat bent.

Onbedoeld gevolg

Denk ook nog even goed na over de gevolgen die dit kan hebben. Als jij in jouw levenstestament namens jouw BV in algemene termen iemand aanwijst, kan het behoorlijk misgaan. Die volmacht is door de BV gegeven en zal ook gelden als niet jij maar een ander bestuurder is geworden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je jouw BV hebt verkocht. Koppel de volmacht in je levenstestament daarom altijd aan jouw persoon, zodat de volmacht vervalt als jij geen bestuurder meer bent.

Statuten

Daarmee kom ik op de statuten. Het is wettelijk verplicht om in de statuten een regeling op te nemen voor belet en ontstentenis van de bestuurder. Meestal moet er eenmalig of jaarlijks iemand aangewezen worden die tijdelijk met het bestuur van de BV wordt belast als je daar zelf niet meer toe in staat bent.

Stel nu dat je op grond van de statutaire regeling iemand anders hebt aangewezen dan in het levenstestament. Dat gaat geheid tot frictie leiden. En daar is je BV bepaald niet mee gebaat.

Kortom

Als het om een voorziening voor belet en ontstentenis gaat, stem dan de benoeming op grond van de statutaire regeling en het levenstestament goed op elkaar af. Twijfel je of het goed geregeld is of heb je nog niets geregeld? Wij denken graag met je mee.

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Estate planner | Juridisch adviseur
wboerman@vanreefc.nl