18 maart 2019

In een levenstestament wordt vastgelegd wat er moet gebeuren als je zelf je zaken niet meer kunt behartigen, bijvoorbeeld omdat je in coma ligt of dement raakt. Als er voor die situatie niets geregeld is, kan de kantonrechter beslissen wie jouw zaken gaat behartigen. Je wordt dan onder bewind of onder curatele gesteld. In beide gevallen wijst de kantonrechter iemand aan als bewindvoerder of curator.

Maak je een levenstestament dan wijs je zelf iemand aan die dit voor je gaat doen. De kern van een levenstestament is dan ook altijd de aanwijzing van een vertrouwenspersoon aan wie een algemene volmacht wordt gegeven. Hoewel je in een levenstestament allerlei aanwijzingen kunt geven aan de vertrouwenspersoon over hoe te handelen, kan zo iemand dat gewoon naast zich neer leggen en zijn eigen gang gaan. De vertrouwenspersoon zou bijvoorbeeld tegen je wil je woning kunnen verkopen, je vermogen aan zichzelf kunnen schenken of opdracht kunnen geven om een bepaalde medische behandeling te beëindigen.

Een paar tips om dit te voorkomen:

  1. Neem in het levenstestament op dat de volmacht pas ingaat nadat een onafhankelijke arts heeft verklaard dat je niet meer in staat bent om je eigen zaken te behartigen.
  2. Laat vastleggen dat je zelf toezicht op de vertrouwenspersoon houdt.
  3. Wijs ook een toezichthouder aan, voor als je zelf geen toezicht meer kan houden.

Op die manier voorkom je dat een vertrouwenspersoon je wensen naast zich neer legt.

Denk je aan het opstellen van een levenstestament? Kom vooraf eens met een specialist van Van Ree Finance Consultants praten over de inrichting van zo’n levenstestament en over de mogelijkheden die wij je als onafhankelijk toezichthouder op financieel en juridisch gebied kunnen bieden.

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Estate planner
wboerman@vanreefc.nl