28 september 2021

In een gewoon testament regelt u van alles voor als u overlijdt. Maar tijdens het leven kan er een situatie ontstaan waarin u zelf niet meer kunt beslissen. Bijvoorbeeld in het geval van dementie of in de situatie dat u in coma raakt bij een ongeval. Is er dan iemand anders die voor u beslissingen kunt nemen? Als u niets heeft geregeld zullen bijvoorbeeld familieleden via de kantonrechter bewind over uw vermogen moeten aanvragen zodat duidelijk is wie uw belangen mag behartigen. Dit kunt u wel regelen in een levenstestament.

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament regelt u wie namens u mag handelen en wanneer. U geeft uw vertrouwenspersoon dan een notariële volmacht. Een levenstestament bestaat vaak uit twee uitgebreide volmachten: een volmacht voor de financiële belangen en een volmacht voor de medische en persoonlijke zaken. Op deze gebieden kunnen instructies gegeven worden aan een de gevolmachtigde.

Waarom een levenstestament?

 Wanneer u door een ongeval of ziekte niet meer in staat bent om zelf te handelen en om uw eigen belangen te behartigen, dan zijn de mensen in uw nabije omgeving genoodzaakt bij de rechter een procedure tot onderbewindstelling van uw vermogen te starten. Pas nadat de onderbewindstelling door de rechter is uitgesproken, kunnen er weer handelingen namens u worden verricht. Daarbij heeft u geen invloed op wie de kantonrechter als bewindvoerder benoemt. De bewindvoerder dient jaarlijks aan de kantonrechter rekening en verantwoording af te leggen. Daarnaast is de bewindvoerder beperkt in zijn handelen, bijvoorbeeld bij het doen van schenkingen ter besparing van erfbelasting.

U kunt dit voorkomen door het opstellen van een levenstestament bij een notaris. U houdt hiermee zelf de regie.

Wanneer een levenstestament?

Hierop kan ik geen duidelijk antwoord geven. Het levenstestament is namelijk voor situaties dat u zelf niet meer kunt handelen. Zo’n situatie kan zich ineens aandienen.

Ondernemers zijn vaak niet voorbereid op onverwachte situaties. Valt u als ondernemer langdurig onverwacht uit, dan is de kans groot dat uw bedrijf tijdelijk stuurloos is. Er kunnen geen salarissen en facturen worden betaald zonder uw toestemming, er kunnen geen goederen ingekocht worden, de BTW-aangifte kan niet worden gedaan. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming en soms zelfs leiden tot faillissement.

Meer informatie?

Een levenstestament regelt u bij de notaris. Wij kunnen u hierbij helpen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

R. (Remko) van de Craats RB
Belastingadviseur