20 juni 2024

Werknemers uit het buitenland die in Nederland komen werken moeten via de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn aangemeld. Dit geldt ook voor sommige zzp’ers die tijdelijk in Nederland komen werken. Op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) is dit verplicht.

Wij hebben u er al eerder over bericht. In dit nieuwsbericht gaan we verder in op de voorwaarden.

Wat is de achtergrond van de meldplicht?

Het doel van de meldplicht is de bescherming van buitenlandse werknemers en zzp’ers. Deze wet verklaart de Nederlandse arbeidswetgeving ook van toepassing op buitenlandse arbeidskrachten. Hierdoor kunnen zij onder veilige en eerlijke omstandigheden werken. Daarbij wordt oneerlijke concurrentie tegengegaan.

Wie moeten er aangemeld worden?

Alleen werknemers en bepaalde zzp’ers uit een EU/EER-lidstaat of Zwitserland die in Nederland komen werken. De melding moet gedaan zijn vóórdat de werkzaamheden beginnen.

Wanneer hoeft een buitenlandse zzp’er zich niet aan te melden?

Zzp’ers moeten zich alleen aanmelden als ze in een bepaalde sector werken, namelijk de bouw, schoonmaak, voedingsindustrie, metaal, zorg, glazenwasserij, land- en tuinbouw. Via deze lijst kan een buitenlandse zzp’er checken of hij zich moet aanmelden.

Wanneer hoeft een buitenlandse werkgever niet te melden?

In de volgende situaties is er geen meldplicht voor buitenlandse werkgevers:

 • Als de werknemer in dienst komt bij een Nederlandse werkgever;
 • Voor incidentele werkzaamheden, bijvoorbeeld een spoedreparatie of een zakelijke bespreking;
 • Voor uitzonderingen in de transportsector.

In welke gevallen is een jaarmelding voldoende?

 • Als de buitenlandse werkgever een klein bedrijf of een zzp’er is, vaker in Nederland werkt en binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens gevestigd is.
 • Als de buitenlandse opdrachtnemer in de transportsector werkt.

Voor de bouwsector en uitzendsector geldt deze jaarmelding niet.

Waar en wat moet de buitenlandse opdrachtnemer melden?

Via het online meldloket voor Posted Workers.

De volgende gegevens moeten doorgegeven worden:

 • Contactgegevens buitenlandse werkgever of zzp’er
 • Voor wie er in Nederland gewerkt gaat worden
 • Contactpersoon in Nederland
 • Wie er in Nederland komt werken
 • Sector waarin gewerkt wordt
 • Periode van de werkzaamheden
 • Verantwoordelijke voor de betalingen van loon en sociale premies

De Rijksoverheid heeft een checklist met gegevens opgesteld voor buitenlandse werkgevers en een checklist voor zelfstandigen.

Wie moet de gegevens aanmelden?

De buitenlandse werkgever en de buitenlandse zzp’er moeten de melding doen. Een buitenlandse werkgever moet er ook voor zorgen dat de belangrijkste voorwaarden van het Nederlandse arbeidsrecht voor de werknemers van toepassing zijn.

Wat wordt er van u verwacht als Nederlandse opdrachtgever?

U moet als Nederlandse opdrachtgever controleren of de melding daadwerkelijk gedaan is. Als de buitenlandse opdrachtnemer de melding heeft gedaan, krijgt u automatisch bericht. U moet dan de melding controleren.

Heeft u geen bericht ontvangen? Verzoek dan de buitenlandse opdrachtnemer via het portaal om een melding.

Is er een sanctie als er niet gemeld wordt?

De buitenlandse opdrachtnemer en u als Nederlandse opdrachtgever kunnen beiden een boete krijgen. Voor u kan dit uitkomen op € 4.000. Mogelijk wordt deze boete verhoogd, bijvoorbeeld als u vaker nalatig bent.

Ons advies 

Maak de verplichtingen van de WagWEU onderdeel van uw afspraken met opdrachtnemer. Controleer voordat de werkzaamheden in Nederland beginnen of de buitenlandse opdrachtnemer de melding heeft gedaan. Zo voorkomt u een boete.

Heeft u vragen over deze complexe materie? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.