12 maart 2024

Van harte gefeliciteerd! U bent van plan om in het huwelijksbootje te stappen. Een belangrijke beslissing die dan nog moet worden gemaakt is: gaat u huwelijkse voorwaarden laten opstellen door de notaris?  Of laat u de wet bepalen hoe het huwelijksvermogensrecht van toepassing wordt? Uiteraard kunt u ook tijdens uw huwelijk huwelijkse voorwaarden (laten) opstellen.

Wat houden huwelijkse voorwaarden in?

In de huwelijkse voorwaarden worden de afspraken vastgelegd die u maakt over de bezittingen en schulden. Er wordt vastgelegd welk vermogen of welke schulden van wie zijn tijdens het huwelijk. Helaas kan een huwelijk eindigen door een echtscheiding. Daarom wordt vastgelegd hoe de waarde van het vermogen wordt verdeeld als die situatie zich voordoet.

Wanneer huwelijkse voorwaarden opstellen?

Het opstellen van huwelijkse voorwaarden is met name van belang wanneer één van de echtgenoten een onderneming heeft. Of als de één u meer investeert in de gemeenschappelijke woning dan de ander. U kunt dan vastleggen dat u dit bedrag terugkrijgt wanneer het huwelijk eindigt. Ook als u tijdens uw huwelijk een onderneming start, kunt u op dat moment huwelijkse voorwaarden (laten) opstellen.

Welke gevolgen heeft het niet opstellen van huwelijkse voorwaarden?

Wanneer u trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden geldt de wet. Wanneer u gehuwd bent voor 1 januari 2018 bent u gehuwd in de algehele gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat alles, ook het vermogen dat u voor uw huwelijk al privé bezat, voor de helft van de ene echtgenoot en voor de andere helft van de andere echtgenoot is.

Sinds 1 januari 2018 voorziet de wet in de beperkte wettelijke gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat vermogen dat u voor uw huwelijk bezat van u blijft. Bezittingen en schulden die u tijdens uw huwelijk verkrijgt, deelt u wel 50-50. Ook bezittingen en schulden die vóór uw huwelijk van u en uw partner gezamenlijk waren, deelt u ook 50-50. Ontvangen erfenissen en schenkingen blijven buiten de beperkte gemeenschap van goederen.

Eens huwelijkse voorwaarden altijd huwelijkse voorwaarden?

Ja, u blijft altijd gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Maar u kunt de inhoud van die huwelijkse voorwaarden wanneer u maar wilt opheffen of wijzigen. U kunt zelfs uw huwelijkse voorwaarden wijzigen in een algehele gemeenschap van goederen zoals die voor 1 januari 2018 bestond.

Periodiek beoordelen huwelijkse voorwaarden?

Van groot belang is om uw huwelijkse voorwaarden periodiek te laten beoordelen. In de praktijk komen wij namelijk geregeld tegen dat huwelijkse voorwaarden andere bepalingen bevatten dan dat u bij het opstellen daarvan in gedachten had. Het gaat met name om de uitwerking van die bepalingen.

Bijvoorbeeld: veel huwelijkse voorwaarden bevatten een periodiek verrekenbeding. Dit houdt in dat u (jaarlijks) de overgespaarde inkomsten met elkaar deelt. Wanneer een dergelijk verrekenbeding niet wordt uitgevoerd tijdens het huwelijk, moet u bij een echtscheiding alsnog met elkaar verdelen alsof u was gehuwd in de voor 1 januari 2018 geldende wettelijke algehele gemeenschap van goederen. Dus ook de waarde van de onderneming wordt dan meegenomen in de vermogensverdeling.

Van groot belang bij een periodiek verrekenbeding is het bijhouden van een goede administratie en natuurlijk jaarlijks verrekenen! Dit voorkomt bij een eventuele echtscheiding veel gedoe over wat nou precies van wie is.

Ons advies

Huwelijkse voorwaarden zijn een momentopname en kunnen na een aantal jaar wellicht niet meer passend zijn bij uw situatie. Het is dus van groot belang u goed te laten adviseren omtrent het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Daarnaast is het belangrijk om uw huwelijkse voorwaarden ongeveer één keer in de vijf jaar te laten beoordelen. Tenslotte adviseren wij u bij (grote) veranderingen in uw privé situatie ook contact op te nemen om te kijken of uw huwelijkse voorwaarden nog steeds passend zijn bij uw situatie. Voorkom problemen in de toekomst. Wij adviseren u graag! Neem contact met ons op.

J. (Janine) Hendriksen
Juridisch adviseur
Ook bereikbaar via 0343-415940