14 mei 2019

Nieuw wetsvoorstel

Er is weer een nieuw wetsvoorstel voor de modernisering van de personenvennootschappen (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap). De wettelijke regeling voor de personenvennootschappen dateert uit 1838. Sindsdien is er weinig veranderd. Ja, je leest het goed: dit recht is bijna 200 jaar oud!

In 1972 is er een poging gedaan om de wettelijke regeling te moderniseren. Die poging heeft de status van wetsvoorstel nooit gehaald. In 2002 werd een nieuw wetsvoorstel ingediend. Het aantal personenvennootschappen werd in dat wetsvoorstel uitgebreid van drie naar vijf, waarvan er twee rechtspersoonlijkheid zouden krijgen. In 2011 is dit wetsvoorstel ingetrokken: veel te ingewikkeld en geen steun van de ondernemers.

Wettelijke regeling?

Nu is er dus een nieuw wetsvoorstel. En dit voorstel zou het zomaar kunnen gaan halen. Krijgen we na bijna 200 jaar eindelijk een nieuwe wettelijke regeling?

Het wetsvoorstel ziet er in ieder geval veelbelovend uit: er zijn straks geen drie, geen vijf, maar nog maar twee vormen over: de vennootschap en de commanditaire vennootschap. Een beetje apart is wel dat de nieuwe vennootschap niet alleen vennootschap mag worden genoemd, maar dat ook de oude aanduidingen vennootschap onder firma en maatschap gebruikt mogen blijven worden.

Belangrijkste vernieuwing: de vennootschap is een rechtspersoon! Dat betekent dat de vennootschap zelf eigenaar is van haar vermogen en dat de vennootschap bijvoorbeeld ook een bedrijfspand op naam kan krijgen. De rechtspersoonlijkheid maakt ook de verkoop van de vennootschap en de toetreding van nieuwe vennoten veel eenvoudiger. En bij dat alles zou de fiscale transparantie behouden blijven: de vennootschap wordt zelf niet belastingplichtig, maar de winst wordt net als nu het geval is, toegerekend aan en belast bij de vennoten.

De rechtspersoonlijkheid heeft ook gevolgen voor de aansprakelijkheid van de vennoten. Daarover in een volgende blog meer.

Zou dit wetsvoorstel het gaan halen? Het zou mij niet verbazen als het nu wel gaat lukken!

B.W. (Wim) Boerman RB REP

B.W. (Wim) Boerman RB REP
Juridisch adviseur
wboerman@vanreefc.nl