14 april 2020

Kleine Ondernemersregeling

Met ingang van 1 januari 2020 geldt er een nieuwe Kleine Ondernemersregeling. In de volksmond ook wel genoemd de KOR. Deze KOR is een omzetgerelateerde vrijstelling. Indien uw omzet op jaarbasis niet meer bedraagt dan € 20.000 kunt u verzoeken om de toepassing van de KOR. Een belangrijk verschil met de oude KOR: de nieuwe KOR geldt niet alleen voor natuurlijke personen maar ook voor rechtspersonen.

Let echter wel op, het klinkt allemaal eenvoudiger dan het in de praktijk is. Want toepassing van de KOR betekent bijvoorbeeld ook dat u geen aftrek van voorbelasting meer heeft. Belangrijk is dan ook wie uw doelgroep is. Ondernemers die u als klant bedient, hebben meestal recht op btw-aftrek en dan is de KOR niet interessant. Dit in tegenstelling tot de situatie dat uw klanten particulieren zijn die geen btw in aftrek kunnen brengen. In dat geval zorgt de KOR ervoor dat er geen btw-druk ontstaat.

Minder flexibel

Inmiddels pakte het Financieel Dagblad op 10 januari jl. flink uit met de titel: “Belangenorganisaties houden twijfels over nieuwe btw-vrijstelling kleine ondernemers.” De praktijk is zeer verdeeld over de vraag of de nieuwe KOR een verbetering dan wel een verslechtering is. Zo meent ZZP Nederland dat de nieuwe regeling ingewikkelder is en veel minder flexibel dan de oude KOR. En ja, als btw-adviseurs herkennen we dit signaal. Met ruim 130.000 aanmeldingen blijft het verwachte aantal deelnemers van tenminste 200.000 ook achter. Redenen genoeg dus om de staatssecretaris van Financiën Kamervragen te stellen. Die is vooralsnog echter niet van mening dat de nieuwe KOR moet worden aangepast.

Europa

In Europa is men het er inmiddels wel over eens; het MKB verdient een breed toepasbare btw-vrijstelling. Kleinere bedrijven moeten niet onnodig worden opgezadeld met administratieve rompslomp. Een gelijk speelveld, ongeacht waar men in de EU is gevestigd, dat is het uitgangspunt.

Wat betekent dit concreet: het plan is dat voor alle MKB-bedrijven in de EU een uniforme omzetdrempel geldt van € 85.000 voor bedrijven die alleen zaken doen in hun eigen lidstaat. Voor ondernemers die ook grensoverschrijdend optreden, geldt een omzetdrempel van € 100.000.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn; voor een grotere groep ondernemers geen btw-verplichtingen meer zoals rapportage en registratie. Daarom is voorzichtigheid geboden tot de precieze regels bekend zijn. Immers, elke wijziging is nog geen verbetering. In ieder geval is het de bedoeling om per 1 januari 2024 te komen tot nieuwe regelgeving.

Tot die tijd moeten we het nog doen met de huidige KOR. Wij helpen u graag bij het afwegen van de voor- en nadelen.

Mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

Btw-adviseur – Van Ree & Van Driel btw-specialisten

avdbok@vanreevandriel.nl