9 mei 2017

‘We zijn een non-profit organisatie dus we dragen geen btw af’, aldus één van de oprichters van stichting X. Deze opmerking wordt in de praktijk nogal eens gehoord bij stichtingen of verenigingen. Het komt helaas ook voor dat diezelfde stichting of vereniging achteraf wordt geconfronteerd met btw-naheffingen. De verwarring is dan groot en de teleurstelling nog veel groter. Want die naheffingsaanslag btw is een forse, onvoorziene kostenpost en gaat mogelijk ook gepaard met boetes!

Extra kostenpost

Ook een non-profit organisatie kan dus worden geconfronteerd met btw-verplichtingen. ‘Hoe dan?’, zult u zich afvragen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ene non-profit organisatie kosten van personeel doorbelast aan een andere non-profit organisatie omdat dit personeelslid werkzaamheden verricht voor beide organisaties. In beginsel geldt dan de hoofdregel dat deze doorbelasting van kosten is onderworpen aan btw-heffing. En helaas, deze btw is vervolgens bij de andere organisatie mogelijk niet aftrekbaar. Het gevolg: een extra kostenpost!

Btw-druk vermijden

Is daarmee alles gezegd? Zeker niet! Aan de voorkant de zaken goed regelen kan onnodige btw-druk vermijden.

Denk bijvoorbeeld aan toepassing van de overeenkomst ‘kosten voor gemene rekening’ waardoor geen btw is verschuldigd. Doorbelasten op basis van ‘kosten voor gemene rekening’ kent echter strikte eisen waaraan partijen niet altijd willen/kunnen voldoen. In het geval van doorbelasting van personeelskosten kan de POT-overeenkomst wellicht uitkomst bieden.
Kijk bijvoorbeeld ook kritisch naar eventuele btw-gevolgen bij subsidies. Dit is een uiterst grijs gebied. Soms is een subsidie niet wat het lijkt maar simpelweg een overeenkomst van opdracht. In dat geval kan btw-heffing zomaar om de hoek komen kijken…
Of denkt u gebruik te kunnen maken van een btw-vrijstelling? Weet dan dat een btw-vrijstelling strikt wordt uitgelegd. De beoordeling hiervan is en blijft maatwerk.
Kortom, de opmerking ‘We zijn een non-profit organisatie dus we dragen geen btw af’ moet worden genuanceerd. Wilt u weten op welke wijze deze opmerking bij uw stichting of vereniging moet worden genuanceerd? Laat u door de btw-specialisten van Van Ree & Van Driel Btw-specialisten informeren over de mogelijke btw-risico’s binnen uw non-profit organisatie. Een btw quick-scan van uw non-profit organisatie kan u bewaren voor hoge boetes of naheffingen.

 

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Belastingadviseur
avdbok@vanreeacc.nl