31 oktober 2019

Het kabinet maakte met het klimaatakkoord ook zijn plannen voor de elektrische auto bekend.

Bijtelling

Het was even schrikken voor degenen die nu al een elektrische auto hebben besteld en deze pas in 2020 geleverd krijgen. Als het aan het kabinet ligt gaat de bijtelling al in 2020 naar 8%. De betreffende belastingplichtigen zullen niet blij worden van deze handelswijze. De verhoging vindt immers achteraf (na hun bestelling) plaats. In de volgende jaren gaat de bijtelling voor de elektrische auto in stapjes verder omhoog naar 22% vanaf 2026.

Blijven de fiscale voordelen van  de elektrische auto nog wel aanwezig? Ik vind van wel. Als het gaat om de bijtelling van de elektrische auto, blijft de verlaging voorlopig aanzienlijk ten opzicht van de fossiele auto (22% bijtelling). Het voordeel geldt tot € 45.000 (2020) en € 45.000 (2021).

Verder blijven in de plannen elektrische auto’s vrijgesteld van het betalen van de BPM en blijft de motorrijtuigenbelasting 0% tot en met 2024. Ook komen er aanschafsubsidies voor de elektrische auto.

Parkeerkorting

Ook naast het klimaatakkoord zien we geregeld maatregelen met voordelen voor eigenaren van een elektrische auto.

Zo ligt er nog altijd het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet. Het kabinet wil dat gemeenten parkeerkortingen kunnen geven voor elektrische auto’s. Dit is echter op basis van de huidige Gemeentewet niet mogelijk. Met de voorgestelde aanpassing van de Gemeentewet kunnen gemeenten zélf bepalen welke parkeerkortingen zij voor elektrische auto’s geven. Wie regelmatig in steden parkeert, weet dat de tarieven behoorlijk op kunnen lopen. Volgens onderzoeken zou deze maatregel de consument dan ook verder stimuleren tot een keuze voor de elektrische auto.

Elektrisch laden goedkoper

Verder zagen we nog de antwoorden van staatssecretaris Snel. Er waren vragen over de veronderstelde hoge kosten voor elektrisch laden ten opzichte van fossiele brandstof. Volgens de staatssecretaris moet niet uitsluitend gekeken worden naar de prijs per kWh. Elektrisch laden is volgens hem goedkoper doordat de elektrische auto beter omgaat met de energie.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het tarief van de Energiebelasting op elektriciteit per 2021 wordt verlaagd. Hierdoor wordt het laden van de elektrische auto’s goedkoper. Verder is afgesproken dat de accijns op diesel wordt verhoogd met op termijn 2 cent per liter. Volgens het kabinet maakt dat  elektrisch rijden naar verhouding goedkoper dan het rijden op diesel.

Al met al: Het klimaatakkoord is even schrikken als het gaat om de bijtelling die al in 2020 stijgt. Maar al met al blijven er behoorlijke fiscale voordelen aanwezig bij de keuze voor de elektrisch auto!