26 mei 2021

Uitdagingen voor zorgondernemer

Het afgelopen jaar was een jaar vol uitdagingen voor u als zorgondernemer. In welke branche u ook werkzaam bent. Of het nu ging om het aanvragen van de continuïteit bijdrage (CB) voor u als fysiotherapeut of tandarts. Of het in goede banen leiden van de patiëntenstroom, u moest beslissingen nemen. Beslissingen die soms ook moeilijk waren. Het bracht voor u en uw patiënten onzekerheid met zich mee.

Onduidelijkheid

Ook de toekomst is onzeker. Zo is er bij sommigen onduidelijkheid over de afwikkeling van de CB bijdrage. Hoeveel moet u nu precies terug betalen? Of heeft u nog recht op een extra bijdrage? Het levert de komende maanden nog wat vraagtekens op over wat uiteindelijk uw resultaat is over 2020. Met behulp van wat rekenwerk is een goede inschatting gelukkig goed te maken. Zodat u wel weet waar u aan toe bent. Belangrijk is om de terugbetalingen over 2020 wel ten laste te brengen van 2020, zodat u het juiste resultaat verantwoordt.

Andere zorgondernemers worstelen met het goed en veilig vormgeven van digitale zorg. Door COVID-19 zijn sommige ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt. Denk aan het anders vormgeven van de eerstelijnszorg. Het moest in korte tijd geregeld worden. Daarbij is het belangrijk dat dit ook veilig gebeurt. Als zorgondernemer bent u verantwoordelijk om ook in deze tijd te voldoen aan de AVG.

Op dit moment bent u als huisarts druk met de COVID-19 vaccinaties. Hiervoor ontvangt de praktijk extra vergoedingen om de kosten te kunnen financieren. Belangrijk voor de financiële kant van de praktijk is de vraag of de extra personele inzet en extra beschermingsmiddelen betaald kunnen worden uit de extra bijdrage. Welke invloed heeft dit op de ‘normale’ praktijkuitoefening? Gaat dit zorgen voor lagere ‘normale’ inkomsten?

Samenwerking eerste- en tweedelijns zorg

Naast de uitdagingen, heeft het ook iets moois gebracht. Denk aan de verdere samenwerking tussen de eerstelijns en tweedelijns zorg. De ontwikkeling die ingezet is om meer zorg te verschuiven  naar de eerstelijns, is in het afgelopen jaar doorgezet. Met mooie initiatieven tot gevolg! Belangrijk is daarbij dat vaste patronen doorbroken worden. Er wordt meer out of the box gedacht. Hierdoor versnelt de transitie naar de eerstelijns zorg. De kunst wordt om straks niet in dezelfde patronen terug te vallen, maar de samenwerking met alle disciplines te blijven zoeken. De transitie heeft een financiële impact en het is belangrijk om ook daar zicht op te hebben.

Zorgbonus

Een andere mooie ontwikkeling was de zorgbonus aan het personeel. Het heeft even geduurd voordat deze aangevraagd en uitbetaald kon worden. Maar dat kwam door de fiscale consequenties die de uitbetaling met zich meebracht. Door het via de werkkostenregeling uit te keren, is die uitdaging getackeld. Voor nu is het vooral van belang dat u bepaalt hoeveel zorgbonus en bijdrage in de eindheffing u mogelijk te veel hebt gekregen. Als u te veel hebt ontvangen, moet u melding doen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Investeringen

Benut de kansen die deze tijd op allerlei gebied met zich meebrengt. Als het gaat om het doen van investeringen voor bijvoorbeeld digitalisering in de zorg kunt u de reguliere fiscale investeringskortingen gebruiken. De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is eind mei alsnog door het kabinet met terugwerkende kracht ingetrokken. In plaats van deze regeling komt er een verlaging van de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf).

Ons advies over financiële impact

Alle ontwikkelingen hebben een financiële en een bedrijfseconomische kant. Met behulp van tussentijdse cijfers krijgt u inzicht in de financiële impact op uw praktijk en op uw privé-situatie. Daarvoor is regelmatig contact over de ontwikkelingen essentieel. Belangrijk is, dat u met uw adviseur in gesprek blijft over de impact van alle maatregelen.

Wilt u meer grip op de onzekere toekomst en gaat u de uitdagingen aan? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

J.H. (Johan) Arends LLM RB

J. (Johan) Arends LLM RB
Tel. 0342 – 408 508
jarends@vanreeacc.nl