6 december 2018

Zo aan het einde van het jaar zijn er veel advieskantoren die hun klanten nog graag wijzen op allerlei belastingbesparende mogelijkheden in de vorm van ‘eindejaarstips’. Dat is handig zolang maar gerealiseerd wordt dat veel tips ook maatwerk vereisen. Daarom is het verstandig om uw persoonlijke situatie met uw fiscaal adviseur te bespreken. Als voorbeeld kan gelden de vele alternatieven voor het aanhouden van vermogen in box 3. Eén van de tips die circuleert op internet is: ‘Uw cliënt kan de belastingdruk in box 3 verlagen door het spaargeld te storten als agio in zijn B.V.’.

Of deze tip ook voor u van toepassing is, is afhankelijk van meerdere factoren. Denk hierbij aan de hoogte van uw vermogen, het rendement op uw vermogen, uw persoonlijke wensen en de belastingdruk in de verschillende boxen. Ook timing is van groot belang. Dat laatste wordt wel eens vergeten en kan vergaande gevolgen hebben. Dit bleek uit een uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 31 augustus 2018 (publicatiedatum 6 november 2018).

Jurisprudentie agiostorting

In deze zaak had een agrariër zijn boerderij verkocht. De agrariër richtte op 31 december 2012 een BV op en stortte op 31 december 2012 een bedrag van € 1.500.000 als agiostorting op de derdenrekening van de notaris. De notaris stortte dit bedrag op 21 januari 2013 door naar de rekening van de opgerichte BV. Het hof oordeelde dat de agiostorting wel tot de rendementsgrondslag van box 3 per 1 januari 2013 behoorde. Het hof oordeelde als volgt:

  1. Van een agiostorting blijkt niets uit de oprichtingsakte en de statuten van de vennootschap.
  2. Het enkel overmaken van het bedrag van € 1.500.000 op de derdenrekening van de notaris leidt er niet toe dat het bedrag het vermogen van de belastingplichtige heeft verlaten.
  3. Degene die gelden heeft gestort op een derdenrekening van de notaris moet worden geacht rechthebbende tot die gelden te zijn.

Helaas, deze (te) snelle actie leidde per saldo dus niet tot het gewenste belastingvoordeel!

De adviseurs van Van Ree Finance Consultants BV hebben ruime ervaring met belastingbesparende maatregelen ten aanzien van box 3. Wilt u zo aan het einde van het jaar een kort en bondig advies wat in uw persoonlijke situatie de verschillende mogelijkheden zijn om belasting te besparen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Eindejaarstips

Ook Van Ree Accountants heeft diverse eindejaarstips voor u opgesteld! Heeft u deze tips al gezien? Wij hebben de tips verdeeld in zeven categorieën zodat u snel ziet wat voor u van toepassing kan zijn. Maak er gebruik van!

 

J. (Johan) de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreeacc.nl