24 februari 2022

Een periodieke gift is een mooie manier om het werk van een ANBI te steunen. Het is namelijk zowel voor de instelling als voor de ANBI interessant. Voor u – als privépersoon – is de periodieke gift namelijk volledig aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Voor ANBI’s is de periodieke gift interessant omdat het vaak om grotere giften gaat die vervolgens gedurende de looptijd jaarlijks binnen komen.

Wat is een periodieke gift?

In de wet valt te lezen: Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden, aan instellingen (lees ANBI’s) of verenigingen. De wet geeft ook een definitie van het woord giften: bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.

Samengevat worden er de volgende eisen aan een periodieke gift gesteld:

  1. Er moet sprake zijn van een schriftelijke overeenkomst tussen u en de ANBI;
  2. U maakt uw gift minimaal vijf jaar achtereenvolgens over aan de ANBI;
  3. U maakt uw gift minimaal één keer per jaar over waarbij uw gift jaarlijks steeds even hoog is;
  4. Er staat geen directe tegenprestatie tegenover uw gift.

Graag gaan wij wat nader in op de 3e voorwaarde.

Vast bedrag per jaar

U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen. Het is dus mogelijk dat uw gift per maand of per kwartaal of per halfjaar wordt gegeven. Belangrijk is dat uw gift jaarlijks hetzelfde bedrag is.  De Hoge Raad oordeelde namelijk in het verleden dat voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarde met betrekking tot de vaste en gelijkmatige uitkeringen wanneer een ANBI in rechte aanspraak kan maken op vaste en gelijkmatige jaarlijkse uitkeringen.

Voorbeeld

U komt overeen met een ANBI om € 1.200 per jaar te geven. Daarbij geeft u in enig jaar twee keer € 300 per kwartaal en zes keer € 100 per maand. Naar onze mening wordt nog steeds voldaan aan de periodieke gift.

Bewijslast

De bewijslast voor de periodieke gift ligt bij u. U wilt namelijk een beroep doen op de giftenaftrek. Bij het indienen van uw aangifte neemt u daarom enkele gegevens uit de gesloten overeenkomst over in uw aangifte inkomstenbelasting. Denk bijvoorbeeld aan RSIN-nummer van de ANBI of het unieke transactie-nummer. Dit transactienummer is het nummer waaronder de ANBI de gesloten overeenkomst heeft opgenomen in haar administratie.

Naar onze mening hoeft overigens de ANBI-instelling niet te controleren of u ook daadwerkelijk uw betalingen heeft gedaan. De ANBI heeft derhalve geen bewijslast hierin. Zij hoeft ook niet uw gift afzonderlijk te administreren. Het opnemen van de overeenkomst is voor de ANBI voldoende.

Wordt er op enig moment niet meer voldaan aan de voorwaarden dan vervalt het recht van aftrek. Ook eerdere jaren worden dan gecorrigeerd.

Tenslotte

Zoals al aangegeven is een periodieke gift een mooie manier om het werk van een ANBI te steunen. Wij adviseren u de voorwaarden voor periodieke giften goed in de gaten te houden en indien mogelijk niet af te wijken van de standaardmodelovereenkomsten van de Belastingdienst. Bij vragen schroom niet om contact met ons op te nemen.

Johan de Bruin

mr. J. de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreefc.nl