14 augustus 2023

Personeelstekort, waar hoor je dat op het moment niet? Termen als ‘binden en boeien’ zijn aan de orde van de dag. Werkplezier, een positieve bedrijfscultuur en arbeidsvoorwaarden dragen bij aan dat ‘binden en boeien’. Niet zelden zorgt een fiscale vrijstelling voor een stimulans om een arbeidsvoorwaarde in te voeren. Of ten minste als extra argument te gebruiken. Dat er discussie is over de reikwijdte van de vrijstelling is dan weer kenmerkend voor de fiscaliteit. 

Werkkostenregeling (WKR)

Vanaf 2015 is de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Werkgevers hebben binnen de werkkostenregeling de mogelijkheid om werknemers kosteloos bepaalde zaken te vergoeden of te verstrekken. Kenmerkend is de vrije ruimte, het deel van de loonsom dat besteed mag worden voor ‘leuke dingen’ zonder belastingheffing. Alles wat als ‘gerichte vrijstelling’ gezien mag worden, belast niet de vrije ruimte. Zodoende blijft er meer ruimte over voor ‘leuke dingen’.

Arbovoorzieningen

Een van de gerichte vrijstellingen is voor arbovoorzieningen. Tot 2022 was deze vrijstelling van toepassing voor voorzieningen die ‘rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet’. Maar let op! Vanaf 2022 is deze vrijstelling van toepassing voor voorzieningen ‘voor zover die direct samenhangen met verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet’.

Met een voorbeeld lichten wij toe wat hiermee wordt bedoeld:

De casus

Een belastingplichtige werkgever verstrekt kosteloos gezonde lunchmaaltijden aan haar werknemers in de jaren 2017 en 2018. De verstrekking van die gezonde lunch had de belastingplichtige in het eigen Arboplan opgenomen. De vraag is of deze verstrekking onder de zogenoemde gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen valt. We hebben het hier dus over de fiscale regeling tot 2022! Volgens het Hof was de vrijstelling hier niet mogelijk voor een gezonde maaltijd. Nu is de Advocaat-Generaal van mening dat de gerichte vrijstelling wel mogelijk is en heeft daarom een advies uitgebracht aan de Hoge Raad. Het wachten is nu op de Hoge Raad.

De “moraal van het verhaal”

Uit dit advies van de Advocaat-Generaal blijkt naar onze mening dat het juist inregelen aan de voorzijde van groot belang is. De Advocaat-Generaal is het met de belastingplichtige eens omdat het goed was ingeregeld in het Arboplan. Zoals gezegd is de gerichte vrijstelling vanaf 2022 aangepast. Mocht de Hoge Raad in het voordeel van de belastingplichtige beslissen, dan heeft dit vanaf 2022 geen effect meer. Want nu vallen alleen nog de verplichte arbovoorzieningen onder de gerichte vrijstelling. Specifiek voor de gezonde maaltijd heeft het opnemen in het Arboplan dus geen zin meer. Maar de essentie is wel dat vooraf goed inregelen in de fiscaliteit heel veel kan schelen. En dat speelt veel breder dan alleen voor het arbobeleid.

Normbedrag

Bedenk overigens dat het vergoeden of verstrekken van een maaltijd op de werkplek tegen het normbedrag van € 3,55 per maaltijd ten laste van de vrije ruimte mag komen. Dat is het bedrag dat in 2023 van toepassing is. Dus niet het hele factuurbedrag. Dat wordt vaak vergeten, zien wij in de praktijk. In veel situaties verlicht dat de druk op de vrije ruimte al heel fors.

Conclusie en advies over de WKR

Uit dit artikel blijkt hoe complex de regelingen zijn. Maar het goede nieuws is: voor ons is het dagelijkse kost. Dus heeft u vragen over de toepassing van de werkkostenregeling? Neem dan gerust contact met ons op. Met regelmaat voeren wij WKR-scans uit. Wij verzorgen voor u ook WKR-cursussen.

Govert Meerkerk

Govert Meerkerk
Ook bereikbaar via 0343-415940
Belastingadviseur
Van Ree Finance Consultants