25 november 2019

Het einde van het jaar 2019 komt in zicht; tijd voor u om de balans op te gaan maken. Wilt u als gulle gever in 2019 optimaal gebruik maken van uw giftenaftrek? Dan is belangrijk dat u een aantal zaken op een rijtje zet.

Giften kunnen in 2019 in de Inkomstenbelasting nog worden afgetrokken tegen maximaal 51,75%. Maar let op, vanaf 2020 wordt de giftenaftrek gelijkgetrokken met het maximale aftrektarief eigen woning (46%) en met 3% per jaar afgebouwd tot 37,05% in 2023. De aftrek van giften is in 2019 dus aantrekkelijker dan in 2020 en latere jaren. Mogelijk is dat voor u een reden om in 2019 extra te geven.

Belangrijk is te weten dat giften alleen aftrekbaar zijn als ze worden gedaan aan een ANBI of een SBBI. Daarbij geldt een drempelbedrag van 1% tot een maximum van 10% van uw gezamenlijke verzamelinkomen. Deze maximering kunt u voorkomen door te kiezen voor periodieke giften. Dat zijn vaste en gelijkmatige jaarlijkse giften die u minimaal vijf jaar moet doen en die kunnen worden vastgelegd in een gewone (onderhandse) schenkingsakte. Een bezoek aan de notaris is dus niet nodig.

Extra mogelijkheden

Bent u tevens DGA? Dan biedt uw BV u wellicht een extra mogelijkheid om uw fiscale giftenaftrek verder te optimaliseren. Immers, giften in de BV zijn aftrekbaar tot maximaal 50% van de fiscale winst met een maximum van € 100.000. Bij een winst van maximaal € 200.000 in de BV, leidt de gift via de BV tot een aftrek tegen een tarief van 39,25%.Mogelijk levert de gift via uw BV u dus meer op dan een extra gift vanuit privé. Hebt u meerdere BV’s? Dan geldt de giftenaftrek ook nog eens per BV, uitgezonderd de situatie dat voor de BV’s sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Een goede planning en spreiding van uw giften kan u in 2019 dus een mooi extra belastingvoordeel geven. Hoogste tijd dus om wat zaken op een rijtje te zetten.

Van giften met een extra fiscaal voordeel wordt niet alleen u blij van maar natuurlijk ook het goede doel. Zo naar het einde van 2019 is dat toch best een prettige gedachte!

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Belastingadviseur medewerker
avdbok@vanreefc.nl
0343 – 415 940